In data de 04.03.2022, ora 10:00,  sala A 040, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:

Bioproduse hibride pe bază de colagen din pește si extracte naturale / Hybrid Bioproducts Based on Fish Collagen and Natural Extracts

elaborată de doamna

DĂNILĂ Elena,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. OANA CRISTINA PÂRVULESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. RALUCA STAN CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
CSI dr.ing. MĂDĂLINA ALBU-KAYA MEMBRU
Prof.dr.chim. IRINEL ADRIANA BADEA MEMBRU
Prof.dr.chim.  IOANA LĂCĂTUȘU MEMBRU

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313