În data de 30.01.2023, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Aplicații de interferometrie holografică digitală în timp real cu modularea spațială a luminii pentru diagnosticarea suprafețelor și a obiectelor de fază / Real-Time Digital Holographic Interferometry Applications with Spatial Light Modulation for Surfaces and Phase Objects Diagnosis 

elaborată de

SIMA Adrian

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

Componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. ION MARGHESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. PAUL ȘCHIOPU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. RAMONA-VOICHIȚA GĂLĂTUȘ REFERENT
Prof.dr.ing. ADRIAN TULBURE REFERENT
Prof.dr.ing. IOAN BACIVAROV REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail gheorghe.pristavu@upb.ro sau nicoleta.branisteanu@upb.ro. Astfel veți primi acces la canalul unde se va putea urmări susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.