UNSTPB anunță demararea concursului pentru ocuparea funcțiilor de DECAN din cadrul facultăților Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București pentru mandatul 2024 – 2029.

Concursul se va desfășura în conformitate cu Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului public de ocupare a funcției de decan la facultățile din UNSTPB, pentru mandatul 2024-2029  potrivit următorului calendar:

  1. Depunerea candidaturilor:  12 – 19 ianuarie 2024, orele 9:00 – 16:00
  2. Avizul de legalitate a dosarelor candidaților – Direcția juridică și contencios: 22 ianuarie 2024
  3. Avizarea candidaților de către Consiliile facultăţilor: 23, 25, 26, 29, 30 ianuarie 2024
  4. Concursul propriu-zis: 1 – 8 februarie 2024
  5. Senatul pentru validarea concursului: 9 februarie 2024

Documentele și informațiile de participare la concurs se regăsesc în Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului public de ocupare a funcției de decan la facultățile din UNSTPB, pentru mandatul 2024-2029

22 ianuarie 2024

Centralizator depuneri candidaturi pentru funcția de decan, mandatul 2024-2029