În conformitate cu:

– prevederile Ordinului  Nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,

– aplicarea de către UPB a Scenariului 2 – ”Cursuri derulate online, seminarii organizate parţial online, practică, lucrări practice, laboratoare şi proiecte organizate cu prezenţă fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecţie

Vă informăm că măsurile propuse de Universitatea POLITEHNICA din București, în vederea cazării în conformitate cu Ordinul ministerului sănătății nr 1456/2020 cu privire la Normele de igienă în unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor și cu toate celelalte reglementari cu privire la cazarea studenților, respectând art 24, alin b) 3, în dormitoare, pentru școlari peste 15 ani trebuiesc asigurați 16-20 mc aer, sunt următoarele:

 • în căminele P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 și P11, care dispun de camere cu grup sanitar propriu, vor fi cazați 3 studenți în cameră;
 • în căminele P14, P17 și P18, care dispun de lavoar în cameră și grup sanitar și duș la comun, vor fi cazați 2 studenți în cameră;
 • în căminele P15, P16, P21, P22, P23, P24, P25, P26 si P27, care dispun de lavoar în cameră și grup sanitar și duș la comun, va fi cazat câte 1 student în cameră;
 • în căminul P20 vor fi cazați câte 2 studenți în cameră;
 • în căminul A Leu vor fi cazați câte 2 studenți în cameră;
 • în căminul C Leu va fi cazat câte 1 student în cameră;
 • în căminul P12 vor fi cazați câte 2 studenți în cameră;
 • în căminul D Leu vor fi cazați câte 2 studenți în cameră.

Criteriile de cazare aprobate de Consiliul de Administrație, la propunerea asociațiilor studențești și a studenților senatori, sunt prioritizate după cum urmează:

 • cazurile sociale;
 • studenții de la licență anul I;
 • celelalte categorii – conform criteriilor stabilite de fiecare facultate, până la completarea locurilor disponibile.

Programarea cazării studenților se va face cu respectarea regulilor de distanțare socială, începând cu data de 02.10.2020, conform calendarului stabilit de fiecare facultate.

Tarifele aprobate de Consiliul de Administrație pentru luna octombrie 2020 sunt următoarele:

 • pentru căminele P2-P11, P14, P15, P16, P17, P18, P21-P27, Leu A – suma de 250 lei de student;
 • pentru căminul P20 – 390 lei;
 • pentru căminul C Leu – 300 lei;
 • pentru căminele P12, P19 si D Leu – 600 lei plus costurile utilităților, ceea ce depașește media consumului căminului.

Categoriile de studenti cazați scutiti de plata taxei de cazare, conform Legii nr.1/2011, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr. 272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr.3130/2019, sunt:

 1. copii de cadre didactice si didactic auxiliar aflati in activitate sau pensionati,
 2. bursieri ai statului roman,
 3. studenti straini scutiți de plata taxelor de scolarizare,
 4. orfani de un parinte sau ambii parinti,
 5. studenti cu dizabilitati si studenti aflati in regim de protectie speciala.

Studenții cazați care se încadreaza într-o categorie care beneficiaza de gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta cu următoarele documente în original la Comisia de cazare a facultății.

 • adeverinţă fiică/fiu cadru didactic/didactic auxiliar/pensionar cadru didactic, vizată de Inspectoratul Școlar Județean sau universitate;
 • certificat de deces părinte/părinți
 • adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8));
 • adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces.

Documentele vor fi păstrate de către comisie.

Regia de cămin se va achita prin ordin plată  în următoarele conturi:

Universitatea Politehnica din Bucuresti –  CUI 4183199

 • Banca Comerciala Romana:

COD IBAN RO96RNCB0723000506250268;

SWIFT: RNCB RO BU

 • Banca Romana pentru Dezvoltare:

COD IBAN RO60BRDE410SV94285524100;

SWIFT: BRDEROBU

La detalii plată trebuie menționate, obligatoriu, următoarele:

Nume, prenume………, regie cămin luna octombrie, camin …., camera ….

Studenții care au depus cereri de cazare vor fi cazați de către comisiile de cazare constituite la nivelul fiecărei facultăți. Confirmarea locului de cazare se va face prin dovada achitării (de către student) a regiei de cămin. Documentele doveditoare de plată vor fi prezentate la ridicarea repartiției și a contractului de cazare.

Neachitarea regiei de cămin și neprezentarea la data programării pentru ridicarea de la facultate a repartiției duc la pierderea locului de cazare.

Studenții care au optat pentru cazare nu se vor putea decaza decât după achitarea integrală a cazării pe întregul an universitar, cu excepția situației în care se declară situația de stare de urgență și căminul se închide.