ANELIS PLUS 2020

ANELIS PLUS 2020

Acces National Electronic la Literatura Stiintifica pentru Sustinerea Sistemului de Cercetare si Educatie din Romania ANELIS PLUS 2020

Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare–Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România – ANELIS PLUS, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Ministerul Cercetării și Inovării, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC), contractul de finanțare pentru proiectul cu codul SMIS 102839.

Obiectivul proiectului este creşterea capacităţii de CDI a României prin asigurarea accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice şi baze de date internaţionale. Aceasta va duce la creșterea gradului de implicare a mediului de cercetare românesc în reţele de cercetare internaţionale specializate, demers major pentru dezvoltarea viitoare a ştiinţei şi tehnologiei.

Principale rezultate ale proiectului vor fi:
– Dezvoltarea unui depozit național de documente științifice, prin achiziția de arhive de reviste și cărți electronice științifice în format electronic, pentru a crea cadrul unei documentări exhaustive;
– Asigurarea accesului comunității științifice din România la resurse electronice științifice (baze de date/platforme de reviste științifice în text integral și baze de date bibliografice și bibliometrice), în scopul susținerii cercetării, inovării și stimulării producției științifice la nivel național.

e-mail: anelisplus2020@anelisplus.ro

Website: http://anelisplus2020.anelisplus.ro/