În data de 26.04.2021, la ora 17:00, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Separarea efectului curenților de mod comun de pe cablurile de alimentare ale antenelor din câmpul total radiat / Discrimination of Common Mode Currents Effect on Antenna Feeders from the Total Radiated Field

 elaborată de

Andreea CONSTANTIN (PLĂTICĂ),

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE,

componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. BOGDAN IONESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. RĂZVAN TAMAȘ CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. TUDOR PALADE REFERENT
Conf.dr.ing. NICOLAE LUCANU REFERENT
Conf.dr.ing. ALINA BĂDESCU REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail tamas@ieee.org și nicoleta.branisteanu@upb.ro. Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313