INFORMAȚII ADMITERE LICENȚĂ 2024

ADMITERE 2024

admitere.pub.ro

View more

PREGĂTIRE ADMITERE 2024

cursuri de pregătire gratuite in UPB

View more

GHID ADMITERE 2024

Broșură Admitere

TESTE ONLINE

teste online de pregătire pentru admitere

View more

Înscrierea la concursul de admitere se desfășoară prin intermediul platformei online
https://admitere.pub.ro.

INFORMAȚII GENERALE DESPRE ADMITERE

 • Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență.
 • Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București (POLITEHNICA București) organizează concurs de admitere pentru ciclul de studii universitare de licență în două centre universitare: Centrul Universitar București (CUB) și respectiv Centrul Universitar Pitești (CUP).
 • În anul 2024 admiterea în POLITEHNICA București se face prin concurs de dosareconcurs cu probe scriseconcurs cu probe vocaționale sau concurs mixt, în funcție de strategia fiecărei facultăți. Modalitatea de desfășurare a concursului este dependentă de facultate și de domeniu.
 • Înscrierea la concursul de admitere se desfășoară prin intermediul platformei online https://admitere.pub.ro.
 • Este extrem de importantă completarea corectă și completă (inclusiv cu diacritice) a tuturor datelor solicitate în platforma admitere.pub.ro pe parcursul procesului de înscriere la concurs.
 • Facultățile din cadrul POLITEHNICA București la care în Sesiunea I și în Sesiunea II se organizează concurs de admitere sunt toate cele 21 facultăți:

15 facultăți din Centrul Universitar București:

 • Facultatea de Inginerie Electrică (IE)
 • Facultatea de Energetică (Energ)
 • Facultatea de Automatică şi Calculatoare (AC)
 • Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ETTI)
 • Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică (IMM)
 • Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică (IIR)
 • Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice (ISB)
 • Facultatea de Transporturi (TR)
 • Facultatea de Inginerie Aerospaţială (IA)
 • Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor (SIM)
 • Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii (ICB)
 • Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (ILS)
 • Facultatea de Ştiinţe Aplicate (SA)
 • Facultatea de Inginerie Medicală (IM)
 • Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor (AIMA)
6 facultăți din Centrul Universitar Pitești:
 • Facultatea de Științe, Educație fizică și Informatică (SEFI)
 • Facultatea de Mecanică și Tehnologie (MT)
 • Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare (ECC)
 • Facultatea de Științe economice și drept (SED)
 • Facultatea de Științe ale educației, Stiințe sociale și Psihologie (SESSP)
 • Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte (TLIA)
 • Distribuția numărului total de locuri pe facultăți și domenii de studii pentru anul universitar 2024-2025 – aici.
 • Concursul de admitere este adresat candidaților care îndeplinesc prevederile din Capitolele I și II din Regulament.
 • Structura și calendarul de desfășurare sunt reprezentate grafic mai jos și sunt descrise în Capitolul III din Regulament
 • În anul 2024, admiterea în POLITEHNICA București se face printr-un concurs bazat pe 3 probe (P1, P2 și P3). Pentru concursul de admitere se organizează succesiv trei sesiuni:
  • Sesiunea I – Admitere anticipată (concurs de dosareconcurs cu probe scriseconcurs cu probe vocaționale sau concurs mixt)
  • Sesiunea II – Admitere (concurs de dosareconcurs cu probe scriseconcurs cu probe vocaționale sau concurs mixt)și, acolo unde este cazul,
  • Sesiunea III – Admitere-completare (concurs de dosareconcurs cu probe vocaționale sau concurs mixt)
 • Fiecare dintre sesiunile de admitere are trei faze, după cum urmează:
  • Faza I – Înscriere la sesiunea curentă
  • Faza II – Admitere preliminară (Etapa I)
  • Faza III – Admitere – Etapa II – Validare, confirmare, participare la glisare***1, înscriere în anul I și înmatriculare
  Pentru obținerea statutului de candidat admis, înscris și înmatriculat în anul I, parcurgerea tuturor fazelor din respectiva sesiune este obligatorie.

CENTRUL UNIVERSITAR BUCUREȘTI

SESIUNEA I – ADMITERE ANTICIPATĂ

Specificul, condițiile de participare, organizarea și desfășurarea acestei sesiuni se găsesc în Capitolul IV.
Această sesiune este dedicată:

 • A   Candidaților elevi sau absolvenți olimpici și celor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor de profil desfășurate pe parcursul liceului.
  Aceștia sunt candidați pentru Admitere anticipată fără concurs.
  Numărul de locuri disponibile în Sesiunea I pentru candidații care participă la admiterea anticipată fără concurs poate fi vizualizat aici.
  Candidații eligibili vor fi declarați pre-admiși (fără concurs) și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu succes Faza III – Admitere – Etapa II – Validare, confirmare loc, înscriere în anul I și înmatriculare admiși anticipat.
 • B   Candidaților elevi sau absolvenți care doresc garantarea anticipată (prin pre-admitere) a unui loc pentru studii în POLITEHNICA București.
  Aceștia sunt candidați pentru Admitere anticipată prin concurs.
  Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și ierarhizarea lor în vederea admiterii anticipate se va face pe baza rezultatelor școlare obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat.
  În anul 2024, admiterea anticipată în POLITEHNICA București se face printr-un concurs bazat pe 3 probe (P1, P2 și P3). În funcție de strategia fiecărei facultăți, admiterea anticipată prin concurs se desfășoară în Centrul Universitar București:
  • Printr-un concurs cu probe scrise („c-s” – examen scris la disciplinele selectate (vezi Anexa II-1.2) (P1 – probă scrisă în sala de examen, P2 – probă scrisă în sala de examen). În această categorie intră facultățile:
   – Automatică și Calculatoare
   – Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
  • Printr-un concurs de dosare („c-d” – P1 și P2 – medii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a la disciplinele selectate) (vezi Anexa II-1.1). În această categorie intră facultățile:
   – Inginerie Electrică
   – Energetică
   – Inginerie Mecanică și Mecatronică
   – Inginerie Industrială și Robotică
   – Ingineria Sistemelor Biotehnice
   – Transporturi
   – Inginerie Aerospațială
   – Știința și Ingineria Materialelor
   – Inginerie Chimică și Biotehnologii
   – Inginerie în Limbi Străine
   – Științe Aplicate
   – Inginerie Medicală
   – Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor

  Numărul de locuri disponibile în Sesiunea I pentru candidații care participă la admiterea anticipată prin concurs este limitat și poate fi vizualizat aici.
  Candidații eligibili vor fi declarați admiși anticipat (prin concurs), în limita locurilor menționate anterior și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu succes Faza III – Admitere – Etapa II – Validare, confirmare loc, participare la glisare -opțional*-, înscriere în anul I și înmatriculare admiși.

Faza I – ÎNSCRIERE

  • Componența dosarului pentru înscrierea în această sesiune este descrisă în Anexa IV .
  • În Sesiunea I – Admitere anticipată un candidat se poate înscrie la o singură facultate din POLITEHNICA București (facultatea de bază) și va plăti o singură taxă de înscriere, iar în ceea ce privește opțiunile:
   – Candidatul alege, în prima fază, disciplinele pentru probele P1 și P2 dintre cele valabile la facultatea la care se înscrie (vezi Anexa II-1.2 pentru concurs cu probe scrise și respectiv Anexa II-1.1 pentru concurs pe bază de dosar).
   – Odată acestea stabilite, candidatul poate selecta în ordinea preferințelor sale triadele Facultate-Domeniu-Finanțare (FaDoFi) de la facultatea la care se înscrie.
  • Pentru A – Admitere anticipată fără concurs, olimpiadele și concursurile luate în considerare depind de specificul facultății la care aceștia se înscriu (vezi Anexa VI).
  • Pentru B – Admitere anticipată prin concurs, în ceea ce privește probele de concurs, în Sesiunea I, două dintre acestea (P1 și respectiv P2) se bazează, după caz, fie pe mediile obținute de candidat, în timpul liceului, la disciplinele selectate (vezi Anexa II-1.1) dacă acesta s-a înscris la o facultate la care admiterea anticipată este prin concurs pe bază de dosare, fie pe baza notelor obținute la examenul scris din data de 20 Aprilie 2024, la disciplinele selectate (vezi Anexa II-1.2), dacă acesta s-a înscris la o facultate la care admiterea anticipată este prin concurs cu probe scrise.
  • Pentru B – Admitere anticipată prin concurs, proba P3 se bazează pe mediile generale obținute de candidat în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, precum și pe o serie de activități suplimentare pe care acesta le-a desfășurat în anii de liceu (vezi Anexa III).
  • Candidații care au printre opțiuni domenii la programe de studii școlarizate în limba engleză, franceză sau germană și care au ales să dovedească competențele lingvistice deținute prin testul on-line POLITEHNICA București din data de 5 Aprilie 2024 (dată valabilă pentru toți candidații) vor avea grijă să se programeze (detalii aici) până cel târziu pe 03 Aprilie 2024, ora 12:00 sau din data de 14 Iunie 2024 (această a doua dată este valabilă doar pentru candidații înscriși la facultățile la care admiterea anticipată este pe bază de dosar) vor avea grijă să se programeze până cel târziu pe 12 iunie 2024, ora 12:00 (detalii aici).

Faza II – ADMITERE PRELIMINARĂ (Etapa I) – CONCURS CU PROBE SCRISE

 • Pentru toți candidații care participă la admiterea prin concurs cu probe scrise, desfășurarea probelor scrise (P1 și P2) va avea loc în data de 20 aprilie 2024. Examenul scris durează 3 ore (cumulat, pentru ambele probe).
 • Examenul scris începe la ora 10:00.
 • Accesul cu maşinile în campus este interzis în data de 20 aprilie 2024.
 • Accesul candidaţilor în campus va fi permis începând cu ora 8:00.
 • Accesul candidaţilor în corpurile de clădiri şi în sălile de concurs va fi permis la ora 9:00.
 • Candidaţii trebuie să fie prezenţi la intrarea în sala de concurs la ora 9:00.
 • Corpul de clădire şi sala în care se susţine examenul scris vor fi afişate în conturile nominale ale candidaţilor din platforma admitere.pub.ro.
 • La intrarea în sala de concurs candidații trebuie să prezinte comisiei de supraveghere legitimația de concurs și cartea de identitate/pașaportul în vederea identificării şi pentru confruntarea cu datele înscrise în tabelul nominal al sălii respective. În timpul concursului candidații vor păstra pe bancă cele două acte pentru a putea fi examinate în orice moment de către personalul de supraveghere, de către membrii Comisiilor centrale sau de către membrii Comisiei locale de admitere.
 • Accesul candidaților în sala de concurs se face cu maximum o oră înainte de începerea probei de concurs.
 • Pentru candidații care au participat la Faza I și la Faza II rezultatele preliminare vor fi prezentate în data de 23 aprilie 2024, ora 12:00Detalii aici.
 • Fiecare candidat poate vizualiza rezultatul obținut în contul său din platforma on-line https://admitere.pub.ro.
 • Eventualele contestații vor putea fi depuse on-line la Comisia Centrală de Admitere, în termen de 24 ore de la publicarea rezultatelor prin platforma https://admitere.pub.ro Detalii aici.
 • Rezultatele finale pentru Faza II – Admitere preliminară (Etapa I) – concurs cu probe scrise se vor publica on-line pe data de 25 aprilie 2024Detalii aici.

Faza III – ADMITERE ETAPA II – VALIDARE, CONFIRMARE, PARTICIPARE LA GLISARE (OPȚIONAL*), ÎNSCRIERE ÎN ANUL I ȘI ÎNMATRICULARE ADMIȘI ANTICIPAT

 • Pentru a fi admis și înmatriculat candidatul trebuie să fi promovat examenul de Bacalaureat, să fi fost declarat pre-admis în Faza II, să aibă dosarul de admitere complet (cu toate documentele solicitate vezi Anexa V), iar datele furnizate la înscriere în Faza I să fie conforme cu documentele originale aduse în Faza III.
 • Validarea, confirmarea locului obținut, solicitarea pentru participare la glisare -opțional*-, înscrierea în anul I și ulterior înmatricularea se face la sediul facultăților la care aceștia au fost declarați pre-admiși, zilnic, între orele 08:00-16:00, începând cu ziua de 15 Iulie, ora 8:00 și terminând pe 17 Iulie, ora 16:00. Detalii suplimentare pentru această Fază pot fi aflate aici.
 • Dacă un candidat care a parcurs cu succes validarea dosarului de admitere și confirmarea locului obținut nu dorește să participe la glisarea internă în etapa II, el rămâne cu locul deja confirmat.
 • Dacă însă, suplimentar, candidatul dorește să participe la glisare în conformitate cu opțiunile de la înscriere, atunci marchează pe cererea de înscriere că dorește să participe la glisare și confirmă astfel că este de acord să fie promovat pe un loc superior în ierarhia sa de opțiuni, caz în care va fi înscris la noul domeniu.
 • Eventualele locuri rămase vacante ca urmare a neînmatriculării candidaților pre-admiși (în perioada 15 iulie 2024, 08:00 – 17 iulie 2024, 16:00) vor fi disponibilizate pentru glisarea internă (cu candidați deja înmatriculați) din data de 17 Iulie 2024 și, ulterior, dacă este cazul, facultățile pot activa etapa suplimentară de completare (18 Iulie 2024), cu primii candidați (în ordinea mediilor) care nu au fost pre-admiși dar îndeplinesc baremul minim de admitere.
 • În data de 19 Iulie, ora 18:00 vor fi afișate listele cu candidații admiși și înmatriculați în Sesiunea I. Detalii aici.
 • Candidații declarați pre-admiși la finalul Fazei II și care nu s-au înmatriculat în Faza III – Admitere – Etapa II vor pierde locul rezervat în Sesiunea I și vor fi eliminați din concurs.
 • Pentru ocuparea locurilor vacante după înmatricularea și glisarea internă din Sesiunea I, la latitudinea fiecărei facultăți, în funcție de numărul acestor locuri, de numărul candidaților care nu au fost pre-admiși dar au baremul îndeplinit, precum și de strategia proprie, facultățile pot organiza o etapă de completare admiși (Sesiunea I+). În ziua de 18 iulie, în intervalul 08:00 – 16:00, comisia locală de admitere invită telefonic, în ordinea descrescătoare a mediilor, primii candidați cu barem îndeplinit, în vederea participării la ocuparea parțială sau integrală a acestor locuri. Candidații care acceptă și confirmă prin SMS participarea, își validează dosarul și se înmatriculează în data de 19 iulie 2024, în intervalul 08:00-12:00.
 • După finalizarea înmatriculării eventualele locuri rămase vacante ca urmare a neînmatriculării candidaților admiși în Sesiunea I vor fi disponibilizate pentru suplimentarea locurilor scoase la concurs în Sesiunea II – Admitere.

2
15

facultăți

10
85

programe de studii

3985
5000

locuri la buget

1649
14000

locuri de cazare

HARTA CAMPUS LEU

(Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, București)

HARTA CAMPUS POLIZU

(Strada Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, București)

HARTA CAMPUS NOUL LOCAL

(Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București)