INFORMAȚII ADMITERE LICENȚĂ 2022

ADMITERE 2022

admitere.pub.ro

View more

PREGĂTIRE PENTRU ADMITERE

cursuri de pregătire gratuite in UPB

View more

GHID ADMITERE 2022

broșură admitere UPB

View more

TESTE ONLINE

teste online de pregătire pentru admitere

View more

Faza II – ADMITERE PRELIMINARĂ (Etapa I) – CONCURS CU PROBE SCRISE

 • Pentru toți candidații care participă la admiterea prin concurs cu probe scrise, desfășurarea probelor scrise (P1 și P2) va avea loc în data de 30 aprilie 2022. Examenul scris durează 3 ore (cumulat, pentru ambele probe).
 • Examenul scris începe la ora 10:00.
 • Accesul cu maşinile în campus este interzis în data de 30 aprilie 2022.
 • Accesul candidaţilor în campus va fi permis începând cu ora 8:00.
 • Accesul candidaţilor în corpurile de clădiri şi în sălile de concurs va fi permis la ora 9:00.
 • Candidaţii trebuie să fie prezenţi la intrarea în sala de concurs la ora 9:00.
 • Corpul de clădire şi sala în care se susţine examenul scris vor fi afişate în conturile nominale ale candidaţilor din platforma admitere.pub.ro.
 • La intrarea în sala de concurs candidații trebuie să prezinte comisiei de supraveghere legitimația de concurs și cartea de identitate/pașaportul în vederea identificării şi pentru confruntarea cu datele înscrise în tabelul nominal al sălii respective. În timpul concursului candidații vor păstra pe bancă cele două acte pentru a putea fi examinate în orice moment de către personalul de supraveghere, de către membrii Comisiilor centrale sau de către membrii Comisiei locale de admitere.
 • Accesul candidaților în sala de concurs se face cu maximum o oră înainte de începerea probei de concurs.
 • Pentru candidații care au participat la Faza I și la Faza II rezultatele preliminare vor fi prezentate în data de 03 mai 2022, ora 16:00.
 • Fiecare candidat poate vizualiza rezultatul obținut în contul său din platforma on-line https://admitere.pub.ro.
 • Eventualele contestații vor putea fi depuse on-line până la data de 04 mai 2022, ora 16:00 prin platforma https://admitere.pub.ro.
 • Rezultatele finale pentru Faza II – Admitere preliminară (Etapa I) – concurs cu probe scrise se vor publica on-line pe data de 05 mai 2022 ora 16:00.

Faza III – ADMITERE ETAPA II – VALIDARE, CONFIRMARE, PARTICIPARE LA GLISARE (OPȚIONAL*), ÎNSCRIERE ÎN ANUL I ȘI ÎNMATRICULARE ADMIȘI ANTICIPAT

 • Vor putea fi declarați admiși, înscriși în anul I și înmatriculați doar candidații care au fost declarați pre-admiși fără concurs, respectiv pre-admişi prin concurs în Faza II și parcurg cu succes Faza III – Admitere Etapa II – validare, confirmare, participare la glisare (opțional*), înscriere în anul I și înmatriculare admişi anticipat, fază care începe la data de 07 iulie 2022, ora 08:00 și se încheie după două zile (09 iulie 2022, ora 16:00). În data de 10 iulie 2022, ora 12:00 vor fi afișate listele cu candidații admiși și înmatriculați.
 • Ulterior, dacă este cazul, facultățile pot activa etapa suplimentară de completare (10-11 iulie 2022, Sesiunea I+), cu primii candidați (în ordinea mediilor) care nu au fost pre-admiși, dar îndeplinesc baremul minim de admitere.

Opțional* – la latitudinea fiecărui candidat care la sfârșitul Fazei II din sesiunea curentă a fost declarat admis preliminar sau preliminar în așteptare.

6
15

facultăți

0
85

programe de studii

3178
5000

locuri la buget

5594
14000

locuri de cazare

HARTA CAMPUS LEU

(Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, București)

HARTA CAMPUS POLIZU

(Strada Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, București)

HARTA CAMPUS NOUL LOCAL

(Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București)