INFORMAȚII ADMITERE LICENȚĂ 2023

ADMITERE 2023

admitere.pub.ro

View more

PREGĂTIRE ADMITERE 2023

cursuri de pregătire gratuite in UPB

View more

GHID ADMITERE 2023

broșură admitere UPB

View more

TESTE ONLINE

teste online de pregătire pentru admitere

View more

Înscrierea la concursul de admitere se desfășoară prin intermediul platformei online
https://admitere.pub.ro.

Distribuția numărului total de locuri pe facultăți și domenii de studii pentru anul universitar 2023-2024 – aici.
În anul 2023, admiterea în UPB se face printr-un concurs bazat pe 3 probe (P1, P2 și P3). Pentru concursul de admitere se organizează succesiv trei sesiuni:

 • Sesiunea I – Admitere anticipată (concurs cu probe scrise sau concurs de dosare)
 • Sesiunea II – Admitere (concurs cu probe scrise sau concurs de dosare)
 • și, acolo unde este cazul, Sesiunea III – Admitere-completare (concurs de dosare)

Fiecare dintre sesiunile de admitere are trei faze, după cum urmează:

 • Faza I – Înscriere la sesiunea curentă
 • Faza II – Admitere preliminară (Etapa I)
 • Faza III – Admitere – Etapa II – Validare, confirmare, participare la glisare* (opțional), înscriere în anul I și înmatriculare

Pentru obținerea statutului de candidat admis, înscris și înmatriculat în anul I, parcurgerea tuturor fazelor din respectiva sesiune este obligatorie.

** Pentru candidații care vizează participarea la concurs în Sesiunea II pe (/și pe) un loc subvenționat de la buget pentru școlarizarea în beneficiul Serviciului Român de Informații (SRI), există o etapă de înscriere și selecție preliminară (vezi detalii – AICI ). Candidații interesați se vor înscrie în procesul de selecție prin transmiterea unui CV la adresa de mail hr.tehnic@sri.ro (cu titlul „Licenţă UPB Nume prenume”), până cel târziu pe data de 1 martie 2023.

SESIUNEA I – ADMITERE ANTICIPATĂ


Specificul, condițiile de participare, organizarea și desfășurarea acestei sesiuni se găsesc în Capitolul IV.
Această sesiune este dedicată:

 • A   Candidaților elevi sau absolvenți olimpici și celor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor de profil desfășurate pe parcursul liceului.
  Aceștia sunt candidați pentru Admitere anticipată fără concurs.
  Numărul de locuri disponibile în Sesiunea I pentru candidații care participă la admiterea anticipată fără concurs poate fi vizualizat – aici.
  Candidații eligibili vor fi declarați pre-admiși (fără concurs) și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu succes Faza III – Admitere – Etapa II – Validare, confirmare loc, înscriere în anul I și înmatriculare admiși anticipat.
 • B   Candidaților elevi sau absolvenți care doresc garantarea anticipată (prin pre-admitere) a unui loc pentru studii în UPB.
  Aceștia sunt candidați pentru Admitere anticipată prin concurs.
  Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și ierarhizarea lor în vederea admiterii anticipate se va face pe baza rezultatelor școlare obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat.
  În anul 2023, admiterea anticipată în UPB se face printr-un concurs bazat pe 3 probe (P1, P2 și P3). În funcție de strategia fiecărei facultăți, admiterea anticipată prin concurs se desfășoară:
  • Printr-un concurs cu probe scrise („c-s” – examen scris la disciplinele selectate (vezi Anexa II-1.2) (P1 – probă scrisă în sala de examen, P2 – probă scrisă în sala de examen). În această categorie intră facultățile:
   – Automatică și Calculatoare
   – Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
  • Printr-un concurs de dosare („c-d” – P1 și P2 – medii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a la disciplinele selectate) (vezi Anexa II-1.1). În această categorie intră facultățile:
   – Inginerie Electrică
   – Energetică
   – Inginerie Mecanică și Mecatronică
   – Inginerie Industrială și Robotică
   – Ingineria Sistemelor Biotehnice
   – Transporturi
   – Inginerie Aerospațială
   – Știința și Ingineria Materialelor
   – Inginerie Chimică și Biotehnologii
   – Inginerie în Limbi Străine
   – Științe Aplicate
   – Inginerie Medicală
   – Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor
  • Distribuția numărului total de locuri pe facultăți și domenii de studii pentru anul universitar 2023-2024 – aici
  • Detalii privind portofoliul de domenii și programe de studii (specializări) pentru care puteți opta în cadrul celor 15 facultăți ale
   Universității POLITEHNICA din București găsiți AICI
  • Numărul de locuri disponibile în Sesiunea I pentru candidații care participă la admiterea anticipată prin concurs este limitat și poate fi vizualizat – aici.
   Candidații eligibili vor fi declarați admiși anticipat (prin concurs), în limita locurilor menționate anterior și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu succes Faza III – Admitere – Etapa II – Validare, confirmare loc, participare la glisare -opțional*-, înscriere în anul I și înmatriculare admiși.

Faza I – ÎNSCRIERE    –     Intâmpinați dificultrăți? vezi aici  (date de contact  – comisii locale de admitere)

  • Componența dosarului pentru înscrierea în această sesiune este descrisă în Anexa IV. (Conditii de plata)
  • În Sesiunea I – Admitere anticipată un candidat se poate înscrie la o singură facultate din UPB (facultatea de bază) și va plăti o singură taxă de înscriere, iar în ceea ce privește opțiunile:
   – Candidatul alege, în prima fază, disciplinele pentru probele P1 și P2 dintre cele valabile la facultatea la care se înscrie (vezi Anexa II-1.2 pentru concurs cu probe scrise și respectiv Anexa II-1.1 pentru concurs pe bază de dosar).
   – Odată acestea stabilite, candidatul poate selecta în ordinea preferințelor sale triadele Facultate-Domeniu-Finanțare (FaDoFi) de la facultatea la care se înscrie.
  • Pentru A – Admitere anticipată fără concurs, olimpiadele și concursurile luate în considerare depind de specificul facultății la care aceștia se înscriu (vezi Anexa VI).
  • Pentru B – Admitere anticipată prin concurs, în ceea ce privește probele de concurs, în Sesiunea I, două dintre acestea (P1 și respectiv P2) se bazează, după caz, fie pe mediile obținute de candidat, în timpul liceului, la disciplinele selectate (vezi Anexa II-1.1) dacă acesta s-a înscris la o facultate la care admiterea anticipată este prin concurs pe bază de dosare, fie pe baza notelor obținute la examenul scris din data de 22 Aprilie 2023, la disciplinele selectate (vezi Anexa II-1.2), dacă acesta s-a înscris la o facultate la care admiterea anticipată este prin concurs cu probe scrise.
  • Pentru B – Admitere anticipată prin concurs, proba P3 se bazează pe mediile generale obținute de candidat în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, precum și pe o serie de activități suplimentare pe care acesta le-a desfășurat în anii de liceu (vezi Anexa III).
  • Candidații care au printre opțiuni domenii la programe de studii școlarizate în limba engleză, franceză sau germană și care au ales să dovedească competențele lingvistice deținute prin testul on-line UPB din data de 31 Martie 2023 (dată valabilă pentru toți candidații) vor avea grijă să se programeze (detalii aici, exemple: englezafrancezagermana) până cel târziu pe 29 Martie 2023, ora 12:00 sau din data de 9 Iunie 2023 (această a doua dată este valabilă doar pentru candidații înscriși la facultățile la care admiterea anticipată este pe bază de dosar) vor avea grijă să se programeze până cel târziu pe 7 iunie 2023, ora 12:00 (detalii aici, exemple: englezafrancezagermana).

Faza II – ADMITERE PRELIMINARĂ (Etapa I) – CONCURS CU PROBE SCRISE

 • Pentru toți candidații care participă la admiterea prin concurs cu probe scrise, desfășurarea probelor scrise (P1 și P2) va avea loc în data de 22 aprilie 2023. Examenul scris durează 3 ore (cumulat, pentru ambele probe).
 • Examenul scris începe la ora 10:00.
 • Accesul cu maşinile în campus este interzis în data de 22 aprilie 2023.
 • Accesul candidaţilor în campus va fi permis începând cu ora 8:00.
 • Accesul candidaţilor în corpurile de clădiri şi în sălile de concurs va fi permis la ora 9:00.
 • Candidaţii trebuie să fie prezenţi la intrarea în sala de concurs la ora 9:00.
 • Corpul de clădire şi sala în care se susţine examenul scris vor fi afişate în conturile nominale ale candidaţilor din platforma admitere.pub.ro.
 • La intrarea în sala de concurs candidații trebuie să prezinte comisiei de supraveghere legitimația de concurs și cartea de identitate/pașaportul în vederea identificării şi pentru confruntarea cu datele înscrise în tabelul nominal al sălii respective. În timpul concursului candidații vor păstra pe bancă cele două acte pentru a putea fi examinate în orice moment de către personalul de supraveghere, de către membrii Comisiilor centrale sau de către membrii Comisiei locale de admitere.
 • Accesul candidaților în sala de concurs se face cu maximum o oră înainte de începerea probei de concurs.
 • Pentru candidații care au participat la Faza I și la Faza II rezultatele preliminare vor fi prezentate în data de 25 aprilie 2023, ora 16:00.
 • Fiecare candidat poate vizualiza rezultatul obținut în contul său din platforma on-line https://admitere.pub.ro.
 • Eventualele contestații vor putea fi depuse on-line la Comisia Centrală de Admitere, în termen de 24 ore de la publicarea rezultatelor prin platforma https://admitere.pub.ro
 • Rezultatele finale pentru Faza II – Admitere preliminară (Etapa I) – concurs cu probe scrise se vor publica on-line pe data de 27 aprilie 2023, ora 16:00.

Faza III – ADMITERE ETAPA II – VALIDARE, CONFIRMARE, PARTICIPARE LA GLISARE (OPȚIONAL*), ÎNSCRIERE ÎN ANUL I ȘI ÎNMATRICULARE ADMIȘI ANTICIPAT

 • Pentru a fi admis și înmatriculat candidatul trebuie să fi promovat examenul de Bacalaureat, să fi fost declarat pre-admis în Faza II, să aibă dosarul de admitere complet (cu toate documentele solicitate vezi Anexa V), iar datele furnizate la înscriere în Faza I să fie conforme cu documentele originale aduse în Faza III.
 • Validarea, confirmarea locului obținut, solicitarea pentru participare la glisare -opțional*-, înscrierea în anul I și ulterior înmatricularea se face la sediul facultăților la care aceștia au fost declarați pre-admiși, zilnic, între orele 08:00-16:00, începând cu ziua de 10 Iulie, ora 8:00 și terminând pe 12 Iulie, ora 16:00. Detalii suplimentare pentru această Fază pot fi aflate aici.
 • Dacă un candidat care a parcurs cu succes validarea dosarului de admitere și confirmarea locului obținut nu dorește să participe la glisarea internă în etapa II, el rămâne cu locul deja confirmat.
 • Dacă însă, suplimentar, candidatul dorește să participe la glisare în conformitate cu opțiunile de la înscriere, atunci marchează pe cererea de înscriere că dorește să participe la glisare și confirmă astfel că este de acord să fie promovat pe un loc superior în ierarhia sa de opțiuni, caz în care va fi înscris la noul domeniu.
 • Eventualele locuri rămase vacante ca urmare a neînmatriculării candidaților pre-admiși (în perioada 10 iulie 2023, 08:00 – 12 iulie 2023, 16:00) vor fi disponibilizate pentru glisarea internă (cu candidați deja înmatriculați) din data de 12 Iulie 2023 și, ulterior, dacă este cazul, facultățile pot activa etapa suplimentară de completare (13 Iulie 2023), cu primii candidați (în ordinea mediilor) care nu au fost pre-admiși dar îndeplinesc baremul minim de admitere.
 • În data de 13 Iulie, ora 18:00 vor fi afișate listele cu candidații admiși și înmatriculați în Sesiunea I.
 • Candidații declarați pre-admiși la finalul Fazei II și care nu s-au înmatriculat în Faza III – Admitere – Etapa II vor pierde locul rezervat în Sesiunea I și vor fi eliminați din concurs.
 • Pentru ocuparea locurilor vacante după înmatricularea și glisarea internă din Sesiunea I, la latitudinea fiecărei facultăți, în funcție de numărul acestor locuri, de numărul candidaților care nu au fost pre-admiși dar au baremul îndeplinit, precum și de strategia proprie, facultățile pot organiza o etapă de completare admiși (Sesiunea I+). În ziua de 13 iulie, în intervalul 09:00 – 16:00, comisia locală de admitere invită telefonic, în ordinea descrescătoare a mediilor, primii candidați cu barem îndeplinit, în vederea participării la ocuparea parțială sau integrală a acestor locuri. Candidații care acceptă și confirmă prin SMS participarea, își validează dosarul și se înmatriculează în data de 14 iulie 2023.
 • După finalizarea înmatriculării eventualele locuri rămase vacante ca urmare a neînmatriculării candidaților admiși în Sesiunea I vor fi disponibilizate pentru suplimentarea locurilor scoase la concurs în Sesiunea II – Admitere.
*Opțional, la latitudinea fiecărui candidat care la sfârșitul Fazei II din sesiunea curentă a fost declarat admis preliminar sau preliminar în așteptare.
4
15

facultăți

17
85

programe de studii

3190
5000

locuri la buget

8107
14000

locuri de cazare

HARTA CAMPUS LEU

(Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, București)

HARTA CAMPUS POLIZU

(Strada Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, București)

HARTA CAMPUS NOUL LOCAL

(Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București)