A-Succes – Repartitie grup tinta pentru implementarea componentei practice a programului antreprenorial –  conf. Dan Dumitriu

A-Succes – Repartitie grup tinta pentru implementarea componentei practice a programului antreprenorial – conf. Dan Dumitriu

Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (ASucces) Cod MySMIS: 125125
Dezvoltarea si implementarea componentei practice a programului antreprenorial

Repartitie grup tinta pentru implementarea componentei practice a programului antreprenorial
Formator program antreprenoriat 1: conf. Dan Dumitriu

A-Succes – Repartitie grup tinta pentru implementarea componentei practice a programului antreprenorial – conf. Dan Dumitriu

Programarea lunii decembrie 2019 a componentei practice a programului antreprenorial – Formator program antreprenoriat 1