In data de 14.07.2023, ora 11:00,  sala  CE 001 va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică,  ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Creșterea performanțelor roboților mobili și a vehiculelor ghidate autonom ce deservesc mediului industrial / Increasing the Performance of Mobile Robots and Autonomously Guided Vehicles Serving the Industrial Environment,

elaborată de domnul

MAROȘAN Iosif-Adrian

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat INGINERIE INDUSTRIALĂ.  

Comisia de doctorat

Președinte Prof.univ.dr.ing. COSTEL EMIL COTEȚ
Conducător științific Prof.univ.dr.ing. GEORGE CONSTANTIN
Referent Prof.univ.dr.ing. DIANA POPESCU
Referent Prof.univ.dr.ing. SEVER-GABRIEL RACZ
Referent Prof.univ.dr.ing. CĂTĂLIN-GABRIEL DUMITRAȘ

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.