WEBINAR PRILEJUIT DE LANSAREA PROIECTULUI EUROPEAN PP-TIC

WEBINAR PRILEJUIT DE LANSAREA PROIECTULUI EUROPEAN PP-TIC

Universitatea POLITEHNICA din București vă invită vineri, 29.01.2021, la Conferința de lansare a proiectului Pregătire profesională şi practică pentru a răspunde cerinţelor industriei în domeniul tehnologiei informatiei (PP-TIC), Cod proiect MySMIS 133115.

Evenimentul se va desfășura online, pe platforma Microsoft Teams, începând cu ora 12:00. 

Link conferință de lansare:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1512285e4d564a0393326b45a5e4770b%40thread.tacv2/1606140745408?context=%7b%22Tid%22%3a%222d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac%22%2c%22Oid%22%3a%2258e12eb2-e8ec-41df-b278-860bb1776182%22%7d

Proiectul este cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman și va fi implementat pe o perioadă de 24 de luni.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă facilitarea inserției pe piața muncii a unui număr de 325 de studenți din învățământul tehnic superior în domeniul tehnologia informației prin dezvoltarea și consolidarea de parteneriate cu sectorul privat.

COMUNICAT DE PRESA

Echipa proiectului
Universitatea POLITEHNICA din București
E-mail: pptic@upb.ro