Universitatea POLITEHNICA din București (IOSUD – UPB) organizează concurs de admitere pentru programele postdoctorale de cercetare avansată în domeniile de doctorat organizate în cadrul școlilor doctorale din componența IOSUD.

Numărul locurilor finanțate din resurse proprii și în regim cu taxă, pentru fiecare școală doctorală din cadrul IOSUD-UPB, pentru sesiunea de admitere iulie 2019, este prezentat în Anexa 1. (Metodologie)

Admiterea la programele postdoctorale de cercetare avansată în sesiunea iulie 2019 se derulează potrivit calendarului.

Calendarul desfășurării concursului de admitere la programele postdoctorale
de cercetare avansată pentru sesiunea iulie 2019

  •  19 iulie – Înscrierea candidaților și depunerea dosarelor de admitere.
  •  22 iulie – Susținerea proiectelor de cercetare postdoctorală
  •  23 iulie – Afișarea rezultatelor provizorii
  •  24-25 iulie – Depunerea și soluționarea contestațiilor
  •  25 iulie – Afișarea rezultatelor finale
  •  26 iulie – Înmatricularea cercetătorilor postdoctorali si semnarea contractului de studii postdoctorale

Anexa 1 – Lista cu numarul de locuri repartizate pe scoli doctorale pentru admiterea la programe postdoctorale 2019
Anexa 3 – Fișa de înscriere la programele postdoctorale de cercetare avansată

Pentru consultarea Anexelor cât și pentru detalii suplimentare privind admiterea puteți consula – Metodologia privind Organizarea Admiterii la Programele Postdoctorale de Cercetare Avansată in cadrul UPB