UPB intensifică colaborarea cu mediul economic prin dotatea de către ABB a unui laborator din Facultatea de Energetică

UPB intensifică colaborarea cu mediul economic prin dotatea de către ABB a unui laborator din Facultatea de Energetică

ABB continuă colaborarea cu mediul academic din Universitatea POLITEHNICA din București prin dotarea Laboratorului de Partea Electrica a Centralelor și Stațiilor “Constantin Dinculescu”, de la Facultatea de Energetică.

Cel mai recent echipament sponsorizat constă ȋntr-o celula ABB de medie tensiune de tip UniGear ZS1 Digital, 17.5kV, 2000A, 50kA complet digitalizată. Laboratorul pune astfel, la dispoziția studentilor, masteranzilor și doctoranzilor echipamente ABB de ultima generatie, contribuind la familiarizarea acestora cu noile tehnologii din domeniu. Urmează ca ȋn periaoda imediat următoare să se realizeze racordarea echipamentului, testarea și inaugurarea oficială.

De-a lungul timpului, laboratorul construit la scară industrială şi dotat cu facilităţile unui laborator didactic a fost dezvoltat şi modernizat prin achiziţionarea de echipamente moderne. Laboratorul reprezintă practic o staţie pilot şi o bază experimentală pentru educare, aprofundare şi cercetare în domeniul proiectării, construcţiei, exploatării şi mentenanţei părţii electrice a centralelor şi staţiilor electrice, precum şi ȋn asigurarea calităţii serviciului de alimentare cu energie electrică.

Laboratorul permite efectuarea de manevre, realizarea unor regimuri de funcţionare,  în condiții identice cu cele din exploatare, atât în condiţiile unor staţii electrice de generație anterioară, cât şi în condiţiile unor staţii moderne dotate întreruptoare cu comutație în vid și cu cu protecţii numerice.