UPB gazdă pentru întrunirea grupului de conducere și de lucru al rețelei Europene COST

UPB gazdă pentru întrunirea grupului de conducere și de lucru al rețelei Europene COST

Universitatea POLITEHNICA din București găzduiește în perioada 7 – 9 februarie 2018,  întâlnirea membrilor grupurilor de conducere și de lucru din cadrul actiunii „COST Targeted Network TN1302 – The Voice of Research Administrators – Building a Network of Administrative Excellence – BESTPRAC”rețelei de Cooperare Europeană în Domeniul Cercetării Științifice și Tehnice – COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research).

 

Obiectivul principal al acestei rețele este de a dezvolta, acumula și disemina bune practici pentru serviciile administrative, financiare și juridice din universități, organizații de cercetare și entități conexe care să sprijine cercetătorii implicați în ciclul de viață al proiectelor transnaționale de concurență externă (în special finanțate de UE), să încurajeze schimbul de cunoștințe, transferul de cunoștințe și eficiența sporită în cadrul proiectelor.

 

Rețeaua COST este unul dintre cele mai lungi instrumente europene care sprijină cooperarea între oamenii de știință și cercetătorii din Europa, fiind, de asemenea, prima și cea mai extinsă rețea europeană interguvernamentală pentru coordonarea activităților de cercetare finanțate la nivel național și internațional.

 

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite la adresa:

http://www.bestprac.eu/home/ 

 

Persoană de contact din cadrul Universității Politehnica din București:

Valerian CROITORESCU (valerian.croitorescu@upb.ro)