Universitatea Politehnica din București  implementează proiectul energetic CUPOLA

Universitatea Politehnica din București implementează proiectul energetic CUPOLA

In urma competiției naționale ‘RO SMART în Tara lui Andrei’, organizată de către compania OMV Petrom în cursul anului 2019, Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB) a obţinut finanţarea unui proiect (CUPOLA). Proiectul, aflat printre cele 11 câștigătoare, va contribui la realizarea unui Smart-Campus bazat pe producerea energiei din surse regenerabile şi pe utilizarea tehnologiilor ITC performante.

Proiectul CUPOLA are două componente:

  1. Implementarea unui sistem ecologic de alimentare cu energie a clădirii Grădiniţei şi Scolii UPB, bazat pe utilizarea energiei solare. Sistemul prevede tehnologii de vârf în domeniu, inclusiv soluţii de cogenerare bazate pe utilizarea panourilor solare hibride (PVT). Pe lângă avantajele energetice certe, proiectul va facilita educaţia timpurie a preşcolarilor şi şcolarilor în domeniul energiilor regenerabile, eficienţei energetice şi a dezvoltării durabile.
  2. Implementarea unui dispecerat energetic şi a unui sistem de monitorizare a consumurilor de energie electrică la nivelul UPB. In cadrul proiectului sunt vizate 4 corpuri de clădire, sistemul care urmează a fi implementat putând fi extins ulterior şi la restul clădirilor universității.

În acest moment, proiectul se află într-o fază avansată de derulare, fiind desemnate companiile care vor implementa cele două componente descrise mai sus.

Finalizarea proiectului este prevăzută pentru luna august a acestui an.

Pentru informatii suplimentare referitoare la implementarea proiectului:
Prof.dr.ing. George Darie
E-mail : george.darie@energy.pub.ro