222

Facultatea de Inginerie Electrică

Facultatea de Energetică

Facultatea de Energetică

REOROM: Reologia fluidelor complexe și microfluidică

Dezvoltarea tehnologiilor de captare CO2 în vederea integrării în cadrul proceselor energetice şi non-energetice

Stocarea energiei electrice în microsisteme electroenergetice

automatica2-300x300

Facultatea de Automatică și Calculatoare

etti

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

FIIR_logo_Simbol - 3 culori

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

333

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

transporturi

Facultatea de Transporturi

Facultatea de Inginerie Aerospațială

Facultatea de Inginerie Aerospațială

sim

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Logo Chimie_aprilie 2022

Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii

fils

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

E-Health

Dezvoltarea societatii cunoasterii, prin cercetare, educatie si ICT

fsa

Facultatea de Științe Aplicate

Tehnici microscopice cu baleiaj al fasciculului laser in camp apropiat si camp indepartat: instrumentatie si aplicatii

Tehnici holografice la nivel celular pentru inginerie tisulară

fim

Facultatea de Inginerie Medicală

faima

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor

Dezvoltarea de noi produse și servicii cu o calitate superioară și un impact redus asupra mediului

Întreprinderea simulată