În data de 29.10.2021, la ora 13:00, va avea loc în cadrul facultății de Științe Aplicate, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura on-line, a tezei de doctorat cu titlul:

Spectroscopie nucleară de mare precizie a izotopilor de nichel și dezvoltare de metode de analiză de date / High-Precision Nuclear Spectroscopy in Ni Isotopes and Data Analysis Technique Development

elaborată de

STAN Lucian,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental STIINŢE EXACTE, domeniul de doctorat FIZICĂ,

Componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.univ.dr.fiz. CRISTINA STAN PREŞEDINTE
Prof.univ.dr. GHEORGHE CĂTA – DANIL CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr. MIHAELA SIN REFERENT
C.S.I.dr. NICOLAE MARIUS MĂRGINEAN REFERENT
C.S.II.dr. CONSTANTIN MIHAI REFERENT

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică on-line prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail teodor.turcanu@upb.ro Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313