Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020 Online

Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020 Online

Universitatea POLITEHNICA din București organizează, în perioada 8-9 mai 2020, Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești – SCSS 2020 online.

Evenimentul se adresează atât studenților/masteranzilor Universității POLITEHNICA din București, cât și studenților din alte centre universitare.

Studenților li se dă astfel posibilitatea să își prezinte online, rezultatele activității lor de cercetare din timpul anului.

Prezentarea propriilor idei științifice colegilor, cadrelor didactice și a reprezentanților companiilor de profil le permite studenților să înțeleagă mai bine importanța unei comunicări adecvate a informației științifice.

Lucrările înscrise în cadrul SCSS 2020:

Facultate Lucrările înscrise în cadrul SCSS 2020
Facultatea de Inginerie Electrică SCSS 2020 FIE
Facultatea de Energetică SCSS 2020 Energetică
Facultatea de Automatică și Calculatoare SCSS 2020 ACS
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației SCSS 2020 ETTI
Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică SCSS 2020 FIMM
Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică SCSS 2020 FIIR
Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice SCSS 2020 ISB
Facultatea de Transporturi SCSS 2020 FT
Facultatea de Inginerie Aerospațială SCSS 2020 FIA
Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor SCSS 2020 SIM
Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor SCSS 2020 CASM
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine SCSS 2020 FILS
Facultatea de Științe Aplicate SCSS 2020 FSA
Facultatea de Inginerie Medicală SCSS 2020 FIM
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor SCSS 2020 FAIMA
DFCDSS-U SCSS 2020 DFCDSS-U
Catedra UNESCO SCSS 2020 Catedra UNESCO