Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020 Online

Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020 Online

Universitatea POLITEHNICA din București organizează, în perioada 8-9 mai 2020, Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești – SCSS 2020 online.

Evenimentul se adresează atât studenților/masteranzilor Universității POLITEHNICA din București, cât și studenților din alte centre universitare.

Studenților li se dă astfel posibilitatea să își prezinte online, rezultatele activității lor de cercetare din timpul anului.

Prezentarea propriilor idei științifice colegilor, cadrelor didactice și a reprezentanților companiilor de profil le permite studenților să înțeleagă mai bine importanța unei comunicări adecvate a informației științifice.

Lucrările înscrise în cadrul SCSS 2020:

FacultateLucrările înscrise în cadrul SCSS 2020
Facultatea de Inginerie ElectricăSCSS 2020 FIE
Facultatea de EnergeticăSCSS 2020 Energetică
Facultatea de Automatică și CalculatoareSCSS 2020 ACS
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia InformațieiSCSS 2020 ETTI
Facultatea de Inginerie Mecanică și MecatronicăSCSS 2020 FIMM
Facultatea de Inginerie Industrială și RoboticăSCSS 2020 FIIR
Facultatea de Ingineria Sistemelor BiotehniceSCSS 2020 ISB
Facultatea de TransporturiSCSS 2020 FT
Facultatea de Inginerie AerospațialăSCSS 2020 FIA
Facultatea de Știința și Ingineria MaterialelorSCSS 2020 SIM
Facultatea de Chimie Aplicată și Știința MaterialelorSCSS 2020 CASM
Facultatea de Inginerie în Limbi StrăineSCSS 2020 FILS
Facultatea de Științe AplicateSCSS 2020 FSA
Facultatea de Inginerie MedicalăSCSS 2020 FIM
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul AfacerilorSCSS 2020 FAIMA
DFCDSS-USCSS 2020 DFCDSS-U
Catedra UNESCOSCSS 2020 Catedra UNESCO