sesiune de comunicari upb

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti organizează, în periada 10-11 mai 2019, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti – SCSS 2019.

Evenimentul se adresează atât studenţilor/masteranzilor Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, cât şi din alte centre universitare.

Studenţilor li se dă astfel posibilitatea să îşi prezinte public, într-o atmosferă academică, rezultatele activității lor didactice și de cercetare din timpul anului.

Prezentarea propriilor idei ştiinţifice în prezența colegilor, a cadrelor didactice și a reprezentanților companiilor de profil le permite studenților să înţeleagă mai bine importanţa unei comunicări adecvate a informaţiei ştiinţifice.

Lucrarile inscrise in cadrul SCSS 2019