Sesiunea de Comunicari Stiintifice Studentesti 2019

Sesiunea de Comunicari Stiintifice Studentesti 2019

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti organizează, în periada 10-11 mai 2019, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti – SCSS 2019.

Evenimentul se adresează atât studenţilor/masteranzilor Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, cât şi din alte centre universitare.

Studenţilor li se dă astfel posibilitatea să îşi prezinte public, într-o atmosferă academică, rezultatele activității lor didactice și de cercetare din timpul anului.

Prezentarea propriilor idei ştiinţifice în prezența colegilor, a cadrelor didactice și a reprezentanților companiilor de profil le permite studenților să înţeleagă mai bine importanţa unei comunicări adecvate a informaţiei ştiinţifice.

Lucrarile inscrise in cadrul SCSS 2019

FacultateLucrarile inscrise in cadrul SCSS 2019
Facultatea de Inginerie ElectricaSCSS 2019 Inginerie Electrica
Facultatea de EnergeticaSCSS 2019 Energetica
Facultatea de Automatica si CalculatoareSCSS 2019 Automatica si Calculatoare
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia InformatieiSCSS 2019 ETTI
Facultatea de Inginerie Mecanica si MecatronicaSCSS 2019 IMM
Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor TehnologiceSCSS 2019 IMST
Facultatea de Ingineria Sistemelor BiotehniceSCSS 2019 ISB
Facultatea de TransporturiSCSS 2019 Transporturi
Facultatea de Inginerie AerospatialaSCSS 2019 IA
Facultatea de Stiinta si Ingineria MaterialelorSCSS 2019 SIM
Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta MaterialelorSCSS 2019 CASM
Facultatea de Inginerie in Limbi StraineSCSS 2019 FILS
Facultatea de Stiinte AplicateSCSS 2019 FSA
Facultatea de Inginerie MedicalaSCSS 2019 IM
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul AfacerilorSCSS 2019 FAIMA
DFCDSS-USCSS 2019 DFCDSS-U
Catedra UNESCOSCSS Catedra UNESCO