Prof.dr.ing. MOMETE Daniela Cristina/Cercetări şi contribuţii privind aspecte tehnico-economice ale unei autentice dezvoltări durabile sigure şi raţionale

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie şi management, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Cercetări şi contribuţii privind aspecte tehnico-economice ale unei autentice dezvoltări durabile sigure şi raţionale” elaborată de Prof.dr.ing. MOMETE Daniela Cristina, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.

Susținerea publică a tezei de abilitare va avea loc in data de 21 ianuarie 2019, de la ora 11.00, in sala 2.2. a Bibliotecii UPB (etajul 2).

1. Prof. SEMENESCU Augustin – Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

2. Prof. BACALI Laura – Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

3. Prof. AVASILCĂI Silvia – Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Prof.dr.ing. MOMETE Daniela Cristina LISTA DE LUCRARI / CV / FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE / REZUMATUL LUCRARII