Prof.dr.ing. Ioana FĂGĂRĂŞAN / Abordari integrate ale conducerii proceselor energetice

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Ingineria sistemelor, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: “Abordari integrate ale conducerii proceselor energetice“ elaborată de Prof.dr.ing. Ioana FĂGĂRĂŞAN, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, dupa cum urmeaza:

  1. Prof.dr. Theodor BORANGIU – Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti;
  2. Prof.dr. Liviu MICLEA – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca;
  3. Prof.dr. Nicolae PARASCHIV – Universitatea Petrol si Gaze din Ploiesti.

Prof.dr.ing. Ioana FĂGĂRĂŞAN / CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII