Prof.dr.ing. Ilie FILIP/Studiul proprietăţilor tribologice ale straturilor subţiri formate

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: INGINERIE MECANICĂ, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Studiul proprietăţilor tribologice ale straturilor subţiri formate”, elaborată de Prof.dr.ing. Ilie FILIP, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.

Componenta comisiei de specialitate:

1. Prof. DELEANU Lorena – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

2. Prof. RÎPEANU Răzvan-George – Universitatea ”Petrol-Gaze” din Ploieşti

3. Prof. SEICIU Petre Lucian – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Prof.dr.ing. Ilie FILIP – LISTA DE LUCRARI/ LUCRARI STIINTIFICE RELEVANTE/ CV /FISA VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE / REZUMAT LUCRARE – ROMANA