Prof.dr.ing. Geanta Victoras / Elaborarea și rafinarea unor materiale metalice cu destinație specială

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Elaborarea și rafinarea unor materiale metalice cu destinație specială” elaborată de Prof.dr.ing. Victoras GEANTA, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII

Comisia de abilitare.

Site-ul oficial al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti: www.upb.ro/doctorat.html