Prof.dr.ing. Cristina ORBECI/Contribution in the field of degradation of organic pollutants from wastewater

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Ingineria Mediului, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Contribution in the field of degradation of organic pollutants from wastewater” elaborată de Prof.dr.ing. Cristina ORBECI, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, după cum urmează:

1. Prof. MATEI Ecaterina – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti;

2. Prof. TEODOSIU Carmen – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iasi;

3. Prof. MANEA Florica – Universitatea Politehnica Timisoara.

Prof.dr.ing. Cristina ORBECI / CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII