Prof.dr.ing. Cristiana RADULESCU / Contaminanți chimici ai mediului înconjurător – 22.07.2021

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Ingineria Sistemelor Biotehnice a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Contaminanți chimici ai mediului înconjurător elaborată de prof.dr.ing. Cristiana RADULESCU, cu functia de baza la Universitatea VALAHIA din Targoviste.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE