Prof.dr.ing. CIUPRINA Gabriela/Calcule stiintifice in ingineria electrica: metodologii de modelare şi simulare eficienta a fenomenelor electromagnetice

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie electrică, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Calcule stiintifice in ingineria electrica : metodologii de modelare şi simulare eficienta a fenomenelor electromagnetice”, elaborată de Prof.dr.ing. Ciuprina Gabriela, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti:

  1. Prof. IONIŢĂ VALENTIN – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti;
  2. Prof. ŢOPA VASILE – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
  3. Prof. MUNTEANU CĂLIN – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Prof.dr.ing. Ciuprina Gabriela LISTA DE LUCRARI / CV/ FISA VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII

Susținerea publică a tezei de abilitare va avea loc in data de 31 mai 2019, de la ora 12.30, in sala EC 201, Facultatea de Inginerie Electrica.