Prof.dr.ing. Catalin Gheorghe AMZA / Contribuții teoretice si experimentale in industria 4.0

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie Industriala, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Contribuții teoretice si experimentale in industria 4.0” elaborată de Prof.dr.ing. Catalin Gheorghe AMZA , titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, după cum urmează:

  1. Prof. Miron ZAPCIU – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti;
  2. Prof. Valentin Stefan OLEKSIK –  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
  3. Prof. Nicolae BÂLC – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca.

Prof.dr.ing. Catalin Gheorghe AMZA / CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII