Prof.dr.ing. BĂDESCU Alina Mihaela / Tehnici radio pentru detectia particulelor cosmice

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Tehnici radio pentru detectia particulelor cosmice” elaborată de Prof.dr.ing. BĂDESCU Alina Mihaela, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.

Componenta comisiei de specialitate:

1. Prof. Ciuc Mihai Alexandru – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

2. Prof. Coltuc Dinu – Universitatea ”Valahia” din Targoviște

3. Prof. Palade Tudor Petru – Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

Prof.dr.ing. BĂDESCU Alina Mihaela – LISTA DE LUCRARI / CV / FISA VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE / REZUMATUL LUCRARII