Prof.dr. ANGHELACHE Gabriel / Cercetări în domeniul pneurilor pentru autovehicule rutiere

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Ingineria Transporturilor, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Cercetări în domeniul pneurilor pentru autovehicule rutiere” elaborată de Prof.dr. ANGHELACHE Gabriel, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.

COMPONENTA COMISIEI DE SPECIALITATE:

1. Prof. Eugen Mihai NEGRUȘ – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
2. Prof. Anghel CHIRU – Univ. Transilvania din Brasov
3. Prof. Ion TABACU – Universitatea din Pitești

Prof.dr. ANGHELACHE Gabriel – LISTA DE LUCRARI / CV / FISA VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE
REZUMAT LUCRARE – ENGLEZA