12.11.2019 Proces verbal – Rezultatul final in cadrul proiectului BIONov-PyroTECH

Proces verbal cu rezultatul final al concursului pentru ocuparea posturilor de doctorand si postdoctorand in cadrul proiectului – Productia de BIOcombustibili prin metode iNOVatoare de PIROliza/gazeificare  si TEHnologii avansate – BIONov-PyroTECH