Prelungire perioada de selecție grup țintă proiecte europene

Prelungire perioada de selecție grup țintă proiecte europene

Prelungirea perioadei de înscriere a grupului țintă pentru proiectele finanțate din fonduri europene până la 31 august 2019

Inscrierea doctoranzilor și cercetătorilor posdoctorat se va face online, până la data de 31 august 2019, la adresa –  placedo.pub.ro/inscriere

Calendarul (modificat)de desfășurare a procesului de selecție a candidaților pentru grupul țintă al proiectelor.

PerioadaActivitate
1 - 31 august 2019Înscrierea online a doctoranzilor şi a cercetătorilor postdoctorat
26 august - 3 septembrie 2019Selecţia celor 70 de doctoranzi/30 de cercetători postdoctorat
4 septembrie 2019Publicarea listelor provizorii cu doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat admişi pentru înscrierea în proiect
4 - 5 septembrie 2019Depunerea contestaţiilor
1 - 31 august 2019Înscrierea online a doctoranzilor şi a cercetătorilor postdoctorat
6 septembrie 2019 (ora 14:00)Publicarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor
6 septembrie 2019Publicarea listelor finale cu doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat admişi pentru înscrierea în proiect
9 septembrie 2019Înscrierea în proiect a doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat admişi