Internship Criptologie sau Securitate Informatică

Internship Criptologie sau Securitate Informatică

Serviciul de Informaţii Externe continuă tradiţia organizării stagiului de practică în domeniul CRIPTOLOGIE sau SECURITATE INFORMATICĂ, oferit studenților la Universitatea Politehnica din București. Participanții la stagiu vor putea dobândi o experienţă complementară studiilor universitare, într-un domeniu rezervat profesioniştilor de elită.

În cursul anului 2019, stagiul va avea o durată de o lună, în perioada iunie – iulie. Numărul de credite transferabile care va fi obţinut în urma desfăşurării stagiului este stabilit de către Universitatea Politehnica din București.

 Stagiul este destinat studenţilor aflaţi la sfârşitul primului an de masterat la Facultatea de Automatică și Calculatoare.

 Pentru a fi acceptaţi la stagiu, doritorii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

 • ·        au cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • ·        nu au cazier judiciar;
 • ·        au absolvit cursurile universitare cu media la examenul de licenţă peste 8,00;
 • ·        au fost admişi la cursurile de masterat cu nota peste 8,00.

 În vederea participării la stagiu, studenţii interesaţi vor depune la secretariatul facultății, cel târziu până la data de 1 mai, în două exemplare, un dosar de înscriere care conţine: 

 • ·        cerere de înscriere, în care se va preciza și motivaţia  participării la stagiu (modelul este disponibil la secretariatul facultății);
 • ·        curriculum vitae actualizat;
 • ·        cel puţin două recomandări din partea unor personalităţi academice sau universitare din domeniul de referinţă ştiinţifică al studentului;
 • ·       copie a diplomei de licenţă sau adeverință care să ateste nota la licență;
 • ·       copie a suplimentului la diploma de licență (copia foii matricole) sau adeverință care să ateste mediile anilor de studiu;
 • ·       adeverinţă care să ateste înscrierea studentului la masterat, nota cu care a fost admis și media primei sesiuni de examene la master;
 • ·       copie a actului de identitate.

Selecţia studenţilor care îndeplinesc condiţiile de participare se realizează de către o Comisie comună de evaluare, formată din reprezentanţi ai Universității Politehnica din București şi ai Serviciului de Informații Externe. Procesul de selecţie urmăreşte identificarea cu precădere a masteranzilor interesaţi de cercetare care au abilităţi de gândire analitică și dețin competențe profesionale de bază din domeniul matematicii și programării. Activitatea Comisiei, care constă în analizarea dosarelor depuse de candidaţi şi, dacă este nevoie, în interviuri cu aceştia, se finalizează până la 1 iunie.

Termenul de depunere a dosarelor este 10 mai 2019.

Observatii:

1.     Pentru înscrierea la stagiul de practică în Criptologie sunt necesare cunoștințe de bază de matematică și de programare.

2.     Participanții vor dobândi o experienţă complementară studiilor universitare, cu aplicabilitate în domenii de actualitate, precum:

 •     criptanaliza algoritmilor criptografici
 •     steganografie
 •     criptografie post-quantum
 •     criptografie bazată pe curbe eliptice
 •     protocoale de securitate și atacuri asupra acestora.

Stagiul are durată de o lună, în perioada iunie – iulie, după sesiunea de examene.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la secretariatul facultății.