Lista cuprinzând documentele financiare de interes public ale UPB, precum și lista cu documentele produse/gestionate de UPB ce sunt întocmite în conformitate cu prevederile art. 5, alin. 1, lit. g) și h) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Bilant 2019

Bilant 2018

BILANT 2017

BILANT 2016

BILANT 2015

BILANT_UPB_2014

BILANT_UPB_2013

Bilant_UPB_2012

Indicatori 2010-2012

Indicatori 2012-2014

Bilant 2011

Bilant 2010 cu anexe

Bilant 2009 cu anexe

Bilant 2008 cu anexe

Bilant 2007 cu anexe

Balance sheet2

Balance sheet1

Certificat de Inregistrare Fiscala (CIF)