CONTRIBUȚII TEORETICE ȘI EXPERIMENTALE PRIVIND STUDIUL COMPORTĂRII TERMICE A SISTEMULUI DE RĂCIRE AL PROCESORULUI CALCULATOARELOR

Rezumatul tezei – RO – ENG Rezumat RO Rezumat ENG

Numele şi prenumele doctorandului: TĂRĂBUȚĂ Doina (ENE) – CV

Domeniul de doctorat: INGINERIE INDUSTRIALĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. Gabriel Marius DUMITRU

Data susţinerii publice: 13.07.2017

Sala: CB 213 din cadrul facultatii de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, ora 11.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. Cristian-Vasile DOICIN – CV

Conducător științific: Prof.dr.ing. Gabriel Marius DUMITRU CV

Membrii comisiei:

Prof.dr.ing. Vladimir MĂRĂSCU-KLEIN – CV

Prof.dr.ing. Constantin BUZATU – CV

Prof.dr.ing. Sergiu ILIESCU- CV