Conf.univ.dr.ing. Marian MICULESCU/Contributions on synthesis of natural origin ceramics and analysis on biomaterials surface and interfaces

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Ingineria Materialelor, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Contributions on synthesis of natural origin ceramics and analysis on biomaterials surface and interfaces” elaborată de Conf.univ.dr.ing. Marian MICULESCU, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, după cum urmează:

  1. Prof. Iulian ANTONIAC – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti;
  2. Prof. Mircea Horia ȚIEREAN – Universitatea TRANSILVANIA din Brasov;
  3. Prof. Cornel MUNTEANU – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iasi.

Conf.univ.dr.ing. Marian MICULESCU CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII