conf.dr.ing. Mihai CARABAS / Secure and efficient operations processing in distributed datacenters – 2.12.2021, ora 12:00, online

IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Automatica si Calculatoare, domeniul de doctorat  Calculatoare si Tehnologia Informatiei – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Secure and efficient operations processing in distributed datacenters” elaborată de conf.dr.ing. Mihai CARABAS, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE