Conf.dr.ing. Grigore STAMATESCU / Information processing in distributed sensor systems

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Ingineria sistemelor, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: «Information processing in distributed sensor systems» elaborată de Conf.dr.ing. Grigore STAMATESCU, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, după cum urmează:

1. Prof. POPESCU Dan – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti;

2. Prof. FILIPESCU Adrian – Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati;

3. Prof. MICLEA Liviu – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca.

Conf.dr.ing. Grigore STAMATESCU / CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII

Sustinerea publica a tezei de abilitare va avea loc in data de 1 noiembrie 2019, de la ora 11, in sala PRECIS 406, Facultatea de Automatica si Calculatoare.