Conf.dr.ing. Corneliu RONTESCU / Contribuții teoretice si experimentale in domeniul tehnologiilor de sudare

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie Industriala, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Contribuții teoretice si experimentale in domeniul tehnologiilor de sudare”, elaborată de Conf.dr.ing. Corneliu RONTESCU, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, după cum urmează:

  1. Prof. Miron ZAPCIU – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti;
  2. Prof. Valentin Stefan OLEKSIK – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
  3. Prof. Dănuţ MIHĂILESCU – Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati.

Conf.dr.ing. Corneliu RONTESCU/ CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII