Administratie

Despre noi

Direcția  Fonduri Europene (DFE) este o entitate fără personalitate juridică, constituită prin Hotărârea Senatului Universităţii POLITEHNICA din București (UPB) din data de 03.12.2015. DFE este organizată şi funcţionează în concordanţă cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011, ale Cartei Universităţii POLITEHNICA din București şi ale hotărârilor Senatului Universităţii. Direcția Fonduri Europene are rolul de a contribui
DETAIL

Direcția General Administrativă

Direcţia Generală Administrativă coordonează, prin personal cu pregătire în domeniul social- economic, administrativ şi tehnic de specialitate, întreaga activitate administrativă, tehnică şi financiar-contabilă a universităţii, în următoarele domenii: patrimonial, imobiliar, universitar, gestionare; investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, întreţinere; financiar-contabil: gestionarea şi evidenţa tuturor resurselor bugetare şi extrabugetare; salarizare şi gestionarea resurselor umane; cercetare; activităţi universitare:
DETAIL

Comisia de Etica

Universitatea Politehnica din Bucureşti este o instituţie de învăţământ superior, de cercetare avansată, care are ca scop crearea unui climat de încredere şi respect reciproc prin eforturile educaţionale pe care aceasta le depune. Etica reprezintă o ramură a filosofiei care se ocupă cu cercetarea problemelor de ordin moral raportate la ansamblul normelor si regulilor unei
DETAIL

Achiziții Publice

INVITATII DE PARTICIPARE Anunțuri de achiziție publică pentru contractări directe sau proceduri organizate conform unor norme internaționale ID AchizitieDată anunțDenumire achizițieTermen limită depunere oferteDocumentație / clarificări la documentațieAnunț activ / inactiv UPB09.11.2021 Servicii de formare - Training16.11.2021, ora 11:00 Invitatie de participare Documentatie de atribuire Caiet de sarciniACTIV UPB03.11.2021 Servicii de formare - training11.11.2021, ora
DETAIL

Managementul calității

"Calitatea nu este niciodată un accident, este întotdeauna rezultatul unui efort de inteligenţă"- John Ruskin Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB) a implementat, în anul 2002, un Sistem de Management al Calităţii (SMC) cu scopul constituirii unor modele de gândire şi comportament, efectul fiind acela de îmbunătăţire continuă a tuturor proceselor şi activităţilor academice din Universitate.
DETAIL

Organigramă

Directia Generala Administrativ Economica Director General: Mihai COROCĂESCU Tel: +4021-402 9756 Directia Intretinere Patrimoniu Director: Constantin ZAHARIA Tel: +4021-402 4992 / +4021 402 9270 Directia Financiar-Contabilă Director Economic: Dorina ADAMESCU Tel: +4021-402 9807 Directia Achizitii Director: Costel Titel BIRSAN  Tel: +4021-402 9719 Directia Informatizare si Resurse Umane Director: Gheorghe DINU Tel: +4021-402 9326 Direcția Relatii Internationale Director:  Luciana MIHAI Tel:
DETAIL