Castigatorii Concursului de Fizica „Ion I. Agarbiceanu 2019”

Castigatorii Concursului de Fizica „Ion I. Agarbiceanu 2019”

Ediția 2019 a concursului de fizică generală pentru studenţii in inginerie „Ion I. Agarbiceanu” a fost organizată de Universitatea Politehnica din București (UPB) în colaborarea cu Academia Tehnicǎ Militarǎ „Ferdinand I” (ATM) din București.

Anul acesta concursul s-a desfǎșurat, ȋn premierǎ, pe douǎ secțiuni. Secțiunea I este identicǎ cu cea dupǎ care s-au desfǎșurat concursurile din anii trecuți. Secțiunea II a continut o tematicǎ asemǎnǎtoare cu programa de Fizicǎ din facultate, anii I și II, și se adreseazǎ studenților care dețin cunoștințe avansate la disciplina Fizicǎ.

Etapa I: 

Proba teoretică constă intr-o lucrare scrisă, cu 6 subiecte. Fiecare concurent participă in concurs cu 3 din cele 6 subiecte, la alegerea lui. Pe prima foaie de concurs candidatul va specifica sub semnatură numerele subiectelor pentru care a optat. Subiectele vor fi in concordanţă cu programa pentru cele două secţiuni ale concursului. Subiectele pot fi teoretice, probleme, intrebări. Se poate cere construirea unor grafice. Este permisă utilizarea calculatoarelor de buzunar neprogramabile. Timpul alocat acestei probe este de 120 de minute.

Etapa II: proba experimentalǎ

Proba experimentală constă in efectuarea unei experienţe alese prin tragere la sorţi din cele propuse de comitetul de organizare. Organizatorii pun la dispoziţia concurenţilor mijloacele necesare realizării acesteia. Participanţii trebuie să modeleze teoretic procesul studiat (teoria lucrării), să realizeze montajul experimental, să efectueze măsurătorile experimentale, să prelucreze şi să interpreteze rezultatele obţinute (inclusiv sursele de erori). Este permisă utilizarea calculatoarelor de buzunar neprogramabile. Timpul alocat acestei probe este de 60 de minute.

Laureatii Ion I. Agarbiceanu din 20 aprilie 2019

Organizatori:

Departamentul de Fizică,

Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”

Facultatea de Comunicații și Sisteme Electronice pentru

Apărare și Securitate, Departamentul de Comunicații și Tehnologia Informației

Societatea Romană de Fizică