Direcția  Fonduri Europene (DFE) este o entitate fără personalitate juridică, constituită prin Hotărârea Senatului Universităţii POLITEHNICA din București (UPB) din data de 03.12.2015. DFE este organizată şi funcţionează în concordanţă cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011, ale Cartei Universităţii POLITEHNICA din București şi ale hotărârilor Senatului Universităţii.

Direcția Fonduri Europene are rolul de a contribui la realizarea obiectivelor înscrise în Planul Managerial al Universităţii legate de dezvoltarea instituţională, diversificarea programelor educaţionale şi de formare continuă, în acord cu sprijinirea implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă existente, precum și elaborarea de noi proiecte, inclusiv prin cofinanțarea acestora, contribuind astfel la integrarea universității într-un proces de evaluare internațională pentru creșterea reputației și vizibilității internaționale.

Serviciul Dezvoltare DFI

Contractare Proiecte (Tel. +4021-402.9256, Cladire Rectorat, Etaj IV, Camera 420) și Camera 422