ANUNŢUL DE SELECŢIE PARTENERI PENTRU PROIECTUL ”CEDECT”

ANUNŢUL DE SELECŢIE PARTENERI PENTRU PROIECTUL ”CEDECT”

Universitatea Politehnica din București (UPB), prin Facultatea de Energetică, Departamentul Producerea și Utilizarea Energiei inițiază un proiect colaborativ de cercetare ce urmează să fie depus în cadrul apelului “EEA Grants – Proiecte Colaborative de Cercetare”.

Universitatea Politehnica din Bucureşti doreşte depunerea proiectului cu titlul „Creșterea eficienței în distribuția energiei electrice prin dezvoltarea experimentală a unui echipament de conversie electronică medie – joasă tensiune (CEDECT)” ca beneficiar în cadrul apelului
“EEA Grants – Proiecte Colaborative de Cercetare” cu termen de depunere data 16.12.2019.

Durata proiectului: 36 luni

Valoarea maximă eligibilă a proiectului: 1.200.000 euro

„Creșterea eficienței în distribuția energiei electrice prin dezvoltarea experimentală a unui echipament de conversie electronică medie – joasă tensiune (CEDECT)” în cadrul apelului “EEA Grants – Proiecte Colaborative de Cercetare” si fisierul pdf atasat.

Ghidul Aplicantului se poate găsi pe link-ul https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare.

ANUNŢUL DE SELECŢIE PARTENERI

ANUNȚ DE MODIFICARE CALENDAR

REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTIE