Anunț de selecție a candidaților pentru grupul țintă (studenți) în cadrul proiectului:
Profesori Inovatori – Studenți Antreprenori! (PISA), Cod MySMIS: 125202
(Nr. contract 51672/09.07.2019)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Vă facem cunoscut faptul că în data de 09.07.2019 a fost semnat Contractul de finanțare aferent
proiectului cu titlul PROFESORI INOVATORI – STUDENTI ANTREPRENORI! (PISA). Proiectul este
cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,
Axa prioritară 6: „Educatie si competențe”.

Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul
terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație,
în special pentru grupurile defavorizate.

Beneficiarul proiectului este Universitatea POLITEHNICA din București (UPB).

ANUNT SELEȚIE GRUP ȚINTĂ

CALENDAR SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

ANEXA 3A – FIȘA APLICANTULUI