09 martie 2020

Candidații care au fost declarați invalizi nu au avut dosarele de candidatura complete, sunt angajați ai Universității Politehnica din București sau au întrunit numărul maxim de ani pentru funcția de reprezentant al studenților în consiliile facultăților sau în senatul universitar.

PROCES VERBAL CU STUDENȚII DECLARATI VALIZI

03 martie 2020

Alegeri pentru locurile vacante ai reprezentanților studenților în Senatul Universității și Consiliile Facultăților – depunerea candidaturilor până pe 6 martie 

Reprezentativitatea studenților în învățământul universitar este o componentă esențială în structurile de conducere. Studenții sunt parteneri decizionali, astfel alegerea unor reprezentanți și implicarea activă a lor în viața universității și facultății constituie un drept fundamental al acestora.

În data de 13 martie 2020, se organizează alegeri pentru locurile vacante ai reprezentanților studenților în Senatul Universității și Consiliile Facultăților, în incinta holului AN din clădirea Rectoratului, în intervalul 09:00-21:00.

Pentru funcţiile Student reprezentant în Consiliul Facultății și Student reprezentant în Senatul Universității îşi poate depune candidatura orice student care, conform legii în vigoare și Cartei Universității Politehnica din București, este înmatriculat la una dintre cele 3 forme de învățământ: licență, masterat sau doctorat.

Un student poate candida doar la una din funcţiile de reprezentant în Consiliul Facultății sau reprezentant în Senatul Universității. Durata mandatului este de 2 ani, un student având posibilitatea ocupării a maxim două mandate cumulate, indiferent de poziție.

Nu au dreptul de a candida studenţii care:

 1. au fost sancţionaţi pentru abateri de la regulile de conduită academică;
 2. au fost exmatriculaţi şi nu au fost reînmatriculaţi în momentul depunerii candidaturilor;
 3. au statutul de angajaţi ai universităţii.

Formular de inscriere a candidaturilor – AICI

Regulament de desfășurare a alegerilor pentru reprezentanții studenților din senat și consiliile facultăților 

          Calendarul alegerilor:

 • Perioada depunerilor candidaturilor: ———————           3 – 6 martie 2020
 • Perioada validării candidaturilor: ————————–          7 – 8 martie 2020
 • Afișarea pe site-ul UPB a candidaților declarați valizi pentru ocuparea
 • funcției de student reprezentant:                —————–          9 martie 2020
 • Perioada de campanie electorală:  ————————–          10 – 12 martie 2020
 • Ziua alegerilor: ————————————————–       13 martie 2020
 • Data afișării rezultatelor pe site-ul UPB: —————–            14 martie 2020
 • Perioada de contestații: —————————————        14 – 15 martie 2020
 • Perioada rezolvării contestațiilor: ————————–           14 – 15 martie 2020
 • Data afișării rezultatelor finale pe site-ul UPB: – ——–             16 martie 2020

————————————————————————————————————————————–

REZULTATELE FINALE ALE ALEGERILOR STUDENȚEȘTI 2020 

28 februarie 2020

REZULTATELE ALEGERILOR STUDENȚEȘTI 2020

24 februarie 2020

Având în vedere calendarul alegerilor pentru reprezentanții studenților din senat și consiliile facultăților, prezentăm procesul verbal încheiat în urma întâlnirii comisiei de validare a candidaturilor din data de 23 februarie 2020.

PROCES VERBAL DE VALIDARE A CANDIDATURILOR

Candidații care au fost declarați invalizi nu au avut dosarele de candidatură complete, sunt angajați ai Universității POLITEHNICA din București sau nu au întrunit numărul maxim de ani pentru funcția de reprezentant al studenților în consiliile facultăților sau în senatul universitar.

—————————————————————————————————————————————————————————————–

Alegeri pentru reprezentanții studenților în Senatul Universității și Consiliile Facultăților – depunerea candidaturilor până pe 21 februarie

Reprezentativitatea studenților în învățământul universitar este o componentă esențială în structurile de conducere. Studenții sunt parteneri decizionali, astfel alegerea unor reprezentanți și implicarea activă a lor în viața universității și facultății constituie un drept fundamental al acestora.

În data de 27 februarie 2020, se organizează alegeri pentru reprezentanții studenților în Senatul Universității și Consiliile Facultăților, în incinta holului AN din clădirea Rectoratului, în intervalul 09:00-21:00.

Pentru funcţiile Student reprezentant în Consiliul Facultății și Student reprezentant în Senatul Universității îşi poate depune candidatura orice student, care conform legii în vigoare și Cartei Universității Politehnica din București, este înmatriculat la una dintre cele 3 forme de învățământ: licență, masterat sau doctorat.

Un student poate candida doar la una din funcţiile de reprezentant în Consiliul Facultății sau reprezentant în Senatul Universității. Durata mandatului este de 2 ani, un student având posibilitatea ocupării a maxim două mandate cumulate, indiferent de poziție.

Nu au dreptul de a candida studenţii care:

 1. a) au fost sancţionaţi pentru abateri de la regulile de conduită academică;
 2. b) au fost exmatriculaţi şi nu au fost reînmatriculaţi în momentul depunerii candidaturilor;
 3. c) au statutul de angajaţi ai universităţii.

Formular de inscriere a candidaturilor – AICI

Regulament de desfășurare a alegerilor pentru reprezentanții studenților din senat și consiliile facultăților 

 

Calendarul alegerilor:

 

·         Perioada depunerilor candidaturilor:  -------------------- 17-21 februarie 2020

·         Perioada validării candidaturilor: -------------------------- 22 – 23 februarie 2020

·         Afișarea pe site-ul UPB a candidaților declarați valizi pentru ocuparea funcției de student reprezentant: ---------------------------------------- 24 februarie 2020

·         Perioada de campanie electorală: ------------------------- 24-26 februarie 2020

·         Ziua alegerilor: -------------------------------------------------- 27 februarie 2020

·         Data afișării rezultatelor pe site-ul UPB: ------------------ 28 februarie 2020

·         Perioada de contestații: --------------------------------------- 28 -29 februarie 2020

·         Perioada rezolvării contestațiilor: -------------------------- 28 februarie – 1 martie 2020

·         Data afișării rezultatelor finale pe site-ul UPB: - -------- 2 martie 2020