Air Transport Qualifications in XXI century – Roma 2019

Air Transport Qualifications in XXI century – Roma 2019

Folosirea tehnologiilor inteligente in domeniul transportului aerian reprezintă o necesitate pentru următoarea perioadă. Această direcție strategică solicită crearea de locuri de muncă inteligente care trebuie ocupate de o forță de muncă înalt calificată, necesitând cunoștințe și competențe multidisciplinare. Pentru pregătirea unei astfel de forțe de muncă este nevoie de cursuri noi care să asigure cunoștințele și aptitudinile necesare pentru aceste competențe. In societatea secolului XXI aceste cursuri trebuie să alterneze cu perioadele de lucru, scopul fiind să completeze sau să actualizeze în permanență educația academică inițială cu progresele tehnologice din aviație.

În data de 11 octombrie 2019, Universitatea Politehnica din București împreună cu cei 14 parteneri din cadrul proiectului “Knowledge Alliance in Air Transport (KAAT)” a organizat la Roma conferința „Air Transport Qualifications in XXI century”. În cadrul conferinței au fost prezentate și dezbătute: Rapoartele privind ocupațiile și calificările din transportul aerian, precum și Metodologia pentru cadrul sectorial al calificărilor și recunoașterea învățării anterioare și a experienței de muncă în aviație elaborate în cadrul proiectului.

Metodologia va crea o punte de legătură între traiectoriile de formare oferite de instituțiile de învățământ superior și cele vocaționale derulate de diverse categorii de formatori din industria transportului aerian.  In momentul de față, lipsa procedurilor de recunoaștere a învățării anterioare și/sau a experienței dobândite face dificilă trecerea de la ocupațiile licențiate profesional la cele academice sau invers

Conferința a însemnat un moment de dialog între instituții de învățământ superior din 5 țări și angajatori din domeniul transportului aerian. S-au discutat aspecte privind modul de aplicare și compatibilizare a documentelor europene privind Cadrul European al Calificărilor și cele elaborate de  ICAO și EASA referitoare la calificările reglementate din aviație.

Metodologia pentru cadrul sectorial al calificărilor și recunoașterea învățării anterioare și a experienței de muncă în aviație a fost apreciată de cei prezenți, evidențiindu-se posibilitatea de aplicare a acesteia în transportul aerian pentru îmbunătățirea calificărilor conform cerințelor angajatorilor și mai ales pentru a pregăti forța de muncă pentru aceste ocupații „smart” care în multe situații necesită cunoștințe și aptitudini interdisciplinare.

In cadrul Conferinței a fost prezentat programul internațional de masterat  „IT applied in aviation” lansat în septembrie 2019 la Universitatea POLITEHMICA din București în cooperare cu universități din Croația, Franța, Slovakia și Portugalia și cu specialiști din instituțiile internaționale de aviație: International Civil Aviation Organisation (ICAO) și Airport Council International (ACI) -Europa.

După finalizarea proiectului, continuarea diseminării rezultatelor și implementarea metodologiei va fi realizată de către Rețeaua europeană de formare și educație în domeniul aviației (European Network for Aviation Training and Education – ENATE). 

Pe termen mediu și lung, ENATE precum și programul de masterat “Information Technologies applied in Aviation (ITAA)” vor asigura pregătirea interdisciplinară cerută de digitalizarea aviației și totodată mediul propice pentru un dialog european sistematic privind educația în domeniul aviației cu impact asupra capacității de angajare la nivel internațional, în special în țările participante la acest proiect.  Programele de studii și rețeaua ENATE vor disemina și vor integra bune practici și subiecte actuale în programele și inițiativele educaționale și vor continua să se deruleze după încheierea proiectului, adaptându-se permanent la cerințele pieței muncii.

Universitatea POLITEHNICA București, în calitate de coordonator, împreună cu 14 parteneri din Croația, Franța, Italia, Portugalia, România și Slovacia implementează, începând cu luna ianuarie 2018, proiectul „Alianța cunoașterii în transportul aerian“ . La implementarea proiectului participă de asemenea în calitate de parteneri asociați 9 instituții din 5 țări precum și 2 organizații internaționale International Civil Aviation Organisation (ICAO) și Airport Council International (ACI) -Europa. Proiectul este primul pe care o instituție de învățământ superior din România îl derulează în calitate de coordonator în categoria Alianțele cunoșterii. Proiectul are o perioadă de implementare de 3 ani, cu o valoare totală de 972 591 Euro.