Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti a fost prezentă cu 13 invenții la PRO INVENT

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti a fost prezentă cu 13 invenții la PRO INVENT

La cea de-a XVII-a ediţie a Salonului Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT din Cluj-Napoca, România, desfăşurată între 20-22 martie 2019, la Sala Polivalentă BT Arena, a fost prezentat un număr important de proiecte inovatoare din țară, dar și din străinătate, realizări notabile din universități, institute, centre și stațiuni de cercetare, firme, asociații ale inventatorilor, precum și persoane fizice, soluții inovatoare benefice semenilor și societății contemporane.

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, prin statutul ei de universitate de cercetare avansată, care se distinge în peisajul național și mondial, a fost prezentă cu 13 invenții, în speță:

 

 • ECHIPAMENT PENTRU PRELUCRAREA SIMULTANA PRIN ELECTROEROZIUNE ASISTATA DE ULTRASUNETE A MICROGAURILOR (EQUIPMENT FOR SIMULTANEOUS MACHINING OF MICROHOLES THROUGH ULTRASONICALLY AIDED ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING), autori: Marinescu Niculae Ion, Ghiculescu Liviu Daniel, Țîțu Aurel Mihail, Nanu Alexandru Sergiu
 • ECHIPAMENT PENTRU PRELUCRAREA SIMULTANA A STRUCTURILOR DE MICROFANTE PRIN ELECTROEROZIUNE ASISTATA DE ULTRASUNETE(EQUIPMENT FOR SIMULTANEOUS MACHINING OF MICROSLOTS STRUCTURE THROUGH ULTRASONICALLY AIDED ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING), autori: Marinescu Niculae Ion, Ghiculescu Liviu Daniel, Țîțu Aurel Mihail, Nanu Alexandru Sergiu
 • METODĂ ȘI DISPOZITIV PENTRU REDUCEREA INTENSITĂȚII MIȘCĂRII CU VÂRTEJ ÎN CAMERELE DE ASPIRAȚIE ALE POMPELOR CENTRIFUGALE (MEHOD AND DEVICE FOR REDUCING THE VORTICES EFFECT ON SUCTION CHAMBER OF CENTRIFUGAL PUMPS), autor: Adrian Ciocănea
 • PROTEZĂ TOTALĂ DE COT SEMICONSTRÂNSĂ, DIN ALIAJE CU MEMORIA FORMEI, CU SISTEM DE CUPLARE PE BAZĂ DE EFECT AL MEMORIEI FORMEI (SEMICONSTRAINED TOTAL ELBOW PROSTHESIS MADE OF SHAPE-MEMORY ALLOYS, WITH COUPLING SYSTEM BASED ON SHAPE-MEMORY EFFECT), autori: BATALU Nicolae-Dan, SEMENESCU Augustin, COSTOIU Mihnea Cosmin, ANTONIAC Vasile Iulian, DOICIN Cristian-Vasile, AMZA Cătălin Gheorghe, MATEȘ Ileana-Mariana, CHIVU Oana–Roxana, CODOREAN Ion-Bogdan, BARBU Cătălin-Alexandru, BĂDICĂ Petre, NEGOIȚĂ Olivia-Doina
 • PROTEZĂ TOTALĂ DE COT CONSTRÂNSĂ, DIN ALIAJE CU MEMORIA FORMEI, CU FIXARE DE TIP BALAMA ȘI SISTEM DE CUPLARE PE BAZĂ DE EFECT AL MEMORIEI FORMEI (TOTAL CONSTRICTED ELBOW PROSTHESIS MADE OF SHAPE-MEMORY ALLOY WITH HINGE-LIKE FIXATION AND COUPLING SYSTEM BASED ON SHAPE-MEMORY EFFECT) autori: BATALU Nicolae-Dan; SEMENESCU Augustin; COSTOIU Mihnea Cosmin; SINESCU Ioanel; ANTONIAC Vasile Iulian; DOICIN Cristian-Vasile; CODOREAN Ion Bogdan; MATEŞ Ileana Mariana; BARBU Cătălin-Alexandru; BĂDICĂ Petre; GAVRILIU Traian-Ştefan
 • SISTEM COMPLET PENTRU DRENAJUL TORACIC, REUTILIZABIL (FULL RECYCLABLE SYSTEM FOR THORACIC DRAINAGE), autori: DEMETRIAN Alin-Dragoş, DEMETRIAN Camelia, COSTOIU Mihnea Cosmin, SEMENESCU Augustin, CHIVU Oana-Roxana, MATEȘ Ileana Mariana
 • SPECULUM AUTOSTATIC CU SISTEM DE ASPIRAȚIE ȘI DESCHIDERE VARIABILĂ (AUTOSTATIC SPECULUM WITH ASPIRATION SYSTEM AND VARIABLE OPENING), autori:DOICIN Cristian – Vasile, ULMEANU Mihaela – Elena, SEMENESCU Augustin, DAVIȚOIU Dragoș – Virgil, COSTOIU Mihnea – Cosmin, DOICIN Ioana – Cristina, MANDA Ana Laura
 • DISPOZITIV MEDICAL BIOCOMPOZIT PENTRU RECONSTRUCTIA EXTINSA A TESUTURILOR MOI SI METODA DE FABRICARE A ACESTUIA (BIOCOMPOSITE MEDICAL DEVICE FOR THE EXTENSIVE RECONSTRUCTION OF SOFT TISSUE AND ITS METHOD OF MANUFACTURING), autori: Ulmeanu Mihaela-Elena, Doicin Cristian-Vasile, Davițoiu Dragoș, Tunsoiu Daniela, Tunsoiu Nicolae, Murzac Roman, Paraschiv Alexandru, Doicin Irina-Elena, Semenescu Augustin, Costoiu Mihnea, Mateș Ileana Mariana
 • PROCEDEU DE OBŢINERE A UNOR MATERIALE COMPOZITE MULTIFUNCŢIONALE CU POTENŢIALE APLICAŢII ÎN TRATAREA CANCERULUI OSOS  //  SYNTHESIS PROCEDURE OF SOME MULTIFUNCTIONAL COMPOSITE MATERIALS WITH POTENTIAL APPLICATIONS IN BONE CANCER TREATMENT), autori: Anton FICAI, Ecaterina ANDRONESCU, Cristina Daniela GHITULICA, Denisa FICAI, Georgeta VOICU, Georgiana Madalina ALBU
 • SEPARATOR (ELECTRO)MAGNETIC VERTICAL A NANOPARTICULELOR IZOMAGNETICE (VERTICAL (ELECTRO)MAGNETIC SEPARATOR OF ISOMAGNETIC NANOPARTICLES), autori: Denisa Ficai, Ioana Lavinia Ardelean, Cornalia Ioana Ilie, Manuela Calin, Elena- Valeria Fuior, Adrian Fifere, Mariana Pinteala, Gheorghe Constantin Fundeanu, Anton Ficai, Maya Simionescu, Ecaterina Andronescu
 • PROCEDEU DE OBTINERE DE SISTEME MULTIFUNCTIONALE DE TIP MAGNETITA_TIOACIZI_AG SAU AU, UTILIZATE PENTRU DIAGNOZA SI TRATAMENTULUI DIRIJAT AL CANCERULUI (MULTIFUNCTIONAL SYSTEMS BASED ON MAGNETITE, THIOACIDS AND AG/AU NANOPARTICLES USED FOR THE TARGETED DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CANCER), autori: Denisa FICAI, Ecaterina ANDRONESCU, Maria SONMEZ, Anton FICAI, Ovidiu OPREA, Bogdan Stefan VASILE
 • TEHNOLOGIE DE OBȚINERE A UNOR SISTEME MAGNETICE FUNCŢIONALIZATE PENTRU APLICAȚII DE MEDIU (TECHNOLOGY FOR OBTAINING FUNCTIONAL MAGNETIC SYSTEMS FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS), autori: Denisa FICAI, Ecaterina ANDRONESCU, Cornelia GURAN, Anton FICAI
 • VEZICULE ȘI TUBURI POLIMERICE ȘI TEHNOLOGIE DE OBȚINERE A ACESTORA (POLYMER VESICLES AND TUBES AND RELATED TECHNOLOGY OF MANUFACTURING), autori: Denisa Ficai, Andreea Iliev, Anton Ficai, Violeta Georgeta Trusca, Anca Violeta Gafencu, Sanda-Maria Bucatariu, Gheorghe Constantin Fundeanu, Maya Simionescu, Ecaterina Andronescu

 

 

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti a avut și la această expoziţie-salon dedicată inventicii și inovării, precum și cercetării științifice, un succes de răsunet, câștigând Marele Premiu al Salonului, 13 Medalii de aur, Medalii PRO INVENT și Diplome de excelenţă, precum și 5 Premii oferite de entităţile participante.