Workshop/masă rotundă – „Doctorand/Cercetător postdoctorand Antrprenor în Inginerie Mecanică și Mecatronică – Provocări și Perspective”, pentru domeniul ingineriei mecanice (Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică)_12 martie 2020

Workshop/masă rotundă – „Doctorand/Cercetător postdoctorand Antrprenor în Inginerie Mecanică și Mecatronică – Provocări și Perspective”, pentru domeniul ingineriei mecanice (Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică)_12 martie 2020

În data de 12 martie a.c. va avea loc workshop-ul cu titlul „Doctorand/Cercetător postdoctorand Antrprenor în Inginerie Mecanică și Mecatronică – Provocări și Perspective” prevăzut în cadrul subactivității 8.1 – Dezvoltarea și implementarea unui sistem de informare în ambele sensuri sectorul privat/public-instituțiile de învățământ superior, cu accent pe nevoile de instruire și angajabilitate a proiectului „Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!)”, cod MySMIS 124539, co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman.

În cadrul workshop-ului vor avea loc dezbateri atât asupra nevoilor de instruire și angajabilitate ale doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat din domeniul ingineriei mecanice, cât și asupra abilităților/competențelor solicitate pentru piața forței de muncă.

Evenimentul va avea loc în data de 12 martie, începând cu ora 09:30, la Biblioteca Centrală a Universității POLITEHNICA din București – sala 2.2, Splaiul Independentei 313, Sector 6, București.

Agenda evenimentului poate fi consultată aici.