Workshop – „Cariere 2050 – Competențele viitorului dezvăluite astăzi”, pentru domeniul ingineriei industriale (Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică + Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor)_30 iunie 2020

Workshop – „Cariere 2050 – Competențele viitorului dezvăluite astăzi”, pentru domeniul ingineriei industriale (Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică + Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor)_30 iunie 2020

În data de 30 iunie a.c. va avea loc workshop-ul cu tema „Cariere 2050 – Competențele viitorului dezvăluite astăzi” prevăzut în cadrul subactivității 8.1 – Dezvoltarea și implementarea unui sistem de informare în ambele sensuri sectorul privat/public-instituțiile de învățământ superior, cu accent pe nevoile de instruire și angajabilitate a proiectului „Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!)”, cod MySMIS 124539, co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman.

În cadrul workshop-ului vor avea loc dezbateri atât asupra nevoilor de instruire și angajabilitate ale doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat din domeniul ingineriei industriale, cât și asupra abilităților/competențelor solicitate pentru piața forței de muncă.

Evenimentul va avea loc în data de 30 iunie, începând cu ora 17:00, prin intermediul platformei online Microsoft Teams.

Dacă doriți să participați la eveniment vă rugăm să ne transmiteți un mesaj pe adresa de e-mail mihaela.toma@upb.ro, până cel târziu la data de 29 iunie a.c.

Agenda evenimentului poate fi consultată aici.