Universitatea POLITEHNICA din București (UPB), în calitate de Beneficiar, implementează începând cu 23.07.2021 proiectul cu titlul „Educaţia ta, prioritatea noastră indiferent de vremuri – dispozitive IT pentru e-educație”, MySMIS 145400, în baza contractului de finanţare nr. 260/233t/23.07.2021 încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).

Durata contractului de finanţare este de 12 luni.

COMUNICAT DE PRESA

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Persoana de contact: dr. ing. Nicoleta-Daniela IGNAT
Funcție: Manager de proiect
E-mail: nicoleta.ignat@upb.ro