In data de 04.03.2022, la ora 12:00, va avea loc în Sala de Consiliu din cadrul facultății de Transporturi, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Studiul interacțiunii osie-cale de rulare la vehiculele feroviare de tracțiune / Study of Wheelset-Track Interaction in Railway Traction Vehicles,

elaborată de domnul

GHEȚI Marius – Alin,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA TRANSPORTURILOR, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. MIHAELA POPA PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. TRAIAN MAZILU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Conf.dr.ing. MARIUS – ADRIAN SPIROIU MEMBRU
Prof.dr.ing. GEORGE STOICESCU MEMBRU
Prof.dr.ing. DINEL POPA MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică, online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail sergiu.olteanu@upb.ro, astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313