STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA DOPANŢILOR ASUPRA PROPRIETĂŢILOR TERMICE ALE UNOR OXIZI COMPLECŞI NANOSTRUCTURAŢI CU APLICAŢII PENTRU MEDIU ŞI ENERGIE VERDE

Rezumatul tezei – RO – ENG Rezumat RO Rezumat ENG

Numele şi prenumele doctorandului: TUDOR IOAN – ALBERT CV

Domeniul de doctorat: INGINERIA MATERIALELOR

Conducator științific: Prof.dr.ing. CRISTIAN PREDESCU

Data susţinerii publice: 13.07.2017

Sala: JF004 din cadrul facultatii de Știința și Ingineria Materialelor, ora 11.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. MIHAI BUZATU – CV

Conducător științific: Prof.dr.ing. CRISTIAN PREDESCU – CV

Membrii comisiei:

Prof.dr.ing. RODICA-MARIANA ION – CV

Prof.dr.ing. CONSTANTIN BACIU – CV